€ 12.920,51 proceskosten voor foto van € 426 euro onevenredig

15-04-2019 Print this page
IEPT20190315, Rb Amsterdam, Rodi Media

Met mobiel gemaakte foto tijdens Musical The Bodyguard auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes door situering [naam 1] in het centrum met op achtergrond de acteurs en de daarmee gepaarde houding, moment van de lichtinval, de spots van bovenaf en rode lichten die uit de vloer oplichten en drie hoofden op de voorgrond. Schadevergoeding van € 426 toegewezen voor publicatie in Almere Deze Week: foto in eerste instantie voor vergoeding van twee kaartjes aan [naam 2] ter beschikking gesteld, niet aannemelijk dat eiser professionele fotograaf is, waardoor tarieven Foto Anoniem onvoldoende aanknopingspunten vormen, door eiser in eerste instantie gevraagde vergoeding van € 426 biedt schattenderwijs afdoende recht aan geleden schade. Advocaatkosten gecompenseerd. Ten overvloede: door eiseres ingediende proceskosten van € 12.920,51 en door gedaagde ingediende proceskosten € 5.801,96 onevenredig: auteursrecht is bedoeld om aan auteurs gerechtvaardigde vergoeding te geven voor vervaardigde werk, niet om vergoeding van de gemachtigde op te drijven.

 

AUTEURSRECHT - PROCESKOSTEN

 

Eiseres heeft begin juli 2017 een foto gemaakt van een uitvoering van de musical The Bodyguard. Op de foto is [naam 1] te zien. In een WhatsApp bericht heeft de moeder van [naam 1] , eiseres gevraagd om de foto naar haar e-mail adres te sturen. Dit heeft eiseres in ruil voor 2 kaartjes voor een show gedaan. Bij e-mail van 7 juli 2017 heeft [naam 2] bericht dat zij een vraag van een plaatselijk krantje had gekregen voor een interview met [naam 1] en of het akkoord was dat de foto van eiseres erbij werd gestuurd. Verder meldt zij dat bij plaatsing van de foto de naam onder aan de foto wordt geplaatst. De foto is vervolgens op [datum] bij een artikel over de musical The Bodyguard op de website van de huis aan huis-krant van Almere Deze Week de foto van eiseres geplaatst. Eiseres heeft de redactie van Almere Deze Week aangeschreven en een vergoeding van € 852 gevraagd voor het plaatsen van de foto. Na een reactie van de exploitant van de krant, Rodi Media heeft eiseres een schikking van € 426 aangeboden. Eiseres vordert nu een inbreukverbod, € 841,25 schadevergoeding en proceskostenvergoeding van € 12.920,51.

 

De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een werk, ondanks dat de foto is gemaakt met een mobiele telefoon. Er is namelijk sprake van creatieve keuzes, onder andere door de situering van [naam 1] in het centrum met op de achtergrond de acteurs en de daarmee gepaarde houding, moment van de lichtinval, de spots van bovenaf en de rode lichten die uit de vloer oplichten en de drie hoofden op de voorgrond. Als schadevergoeding wordt een bedrag van € 426 toegewezen. Hierbij wordt overwogen dat eiseres eerder de foto voor twee kaartjes ter beschikking had gesteld aan [naam 2] en dat eiseres geen professionele fotograaf is.

 

De proceskosten worden gecompenseerd. De kantonrechter tekent nog aan dat de oor eiseres ingediende proceskosten van € 12.920,51 en door gedaagde ingediende proceskosten € 5.801,96 onevenredig zijn. Het auteursrecht is ervoor bedoeld om aan auteurs van werken een gerechtvaardigde vergoeding te geven voor het vervaardigde werk. Het is er niet voor het op deze wijze opdrijven van een vergoeding voor de gemachtigden, wat ook niet in het belang van de auteursrechthebbende is. Het is volgens de kantonrechter niet te rechtvaardigen dat een door eiseres met haar mobiel gemaakte foto tijdens een uitvoering, waarvan zij zelf meent dat een vergoeding van € 426,00 afdoende is, tot een zo hoge kostenpost leidt.

 

IEPT20190315, Rb Amsterdam, Rodi Media

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:1930