Kopie van de Nachtwacht inclusief verwijderde delen is geen nieuw werk

Print this page 28-03-2019
IEPT20190319, Hof Arnhem-Leeuwarden, Nachtwacht

Kopie van de Nachtwacht inclusief verwijderde delen is geen nieuw werk: bedoeling was om een natuurgetrouwe kopie te maken van de Nachtwacht, geen persoonlijk stempel van de maker te herkennen in de kopie.

 

AUTEURSRECHT

 

Appelante is de weduwe van een kunstschilder, die onder meer een kopie van ‘De Nachtwacht’ van Rembrandt van Rijn heeft geschilderd. De kopie is gebaseerd op het werk dat Rembrandt oorspronkelijk schilderde, waarvan de zijkanten en bovenkant in de loop der tijd gedeeltelijk zijn verwijderd en is daarmee groter dan het werk tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam.

 

De kopie is sinds 1992 geëxposeerd bij Expo Madrid te Dalfsen. Ten tijde van het overlijden van de kunstschilder werden door Expo Madrid drieëntwintig van zijn schilderijen geëxposeerd. Deze schilderijen zijn na het overlijden van de kunstschilder aan appelante afgegeven, op de kopie van ‘De Nachtwacht’ en enkele andere werken na, daar Expo Madrid meent eigenaar van deze werken te zijn. Appelante vordert onder meer afgifte van deze schilderijen en een verbod op openbaring en verveelvoudiging van het kopie van ‘De Nachtwacht’ en legt aan deze vorderingen ten grondslag dat zij eigenaresse, alsmede gemeenschappelijk maker van de kopie is. Het hof wijst de vorderingen af.

 

Het hof overweegt dat het de bedoeling was een natuurgetrouwe kopie te maken van de Nachtwacht. Voor de ontbrekende stukken is een foto gebruikt van de kopie van de oorspronkelijke compositie van de Nachtwacht. Door appellante zijn geen afbeeldingen van de betrokken schilderwerken in het geding gebracht, zodat het hof de betrokken werken niet kan vergelijken. Het hof kan dus niet vaststellen of de door appellante genoemde interpretatie van onder meer het hondje, de rode vlekjes en de donkere bolletjes bij de schutters, de oude sinaasappel een eigen invulling aan de Nachtwacht is gegeven. Gesteld en niet betwist is dat de kopie van de oorspronkelijke Nachtwacht met eigen naam is ondertekend en het oog van een van de figuren is vervangen door het oog van de kunstschilder. Het hof kan echter niet vaststellen wat de visuele impact van deze wijziging is op het gehele werk, maar neemt aan dat deze van onvoldoende belang is om te kunnen spreken van een eigen persoonlijk stempel. Ook een tussen partijen gesloten overeenkomst geeft naar het oordeel van het hof geen grond voor teruggave van de kopie van de Nachtwacht en de overige schilderijen..

 

IEPT20190319, Hof Arnhem-Leeuwarden, Nachtwacht

 

ECLI:NL:GHARL:2019:2423