ANP wint fotozaak, maar krijgt slechts klein deel van haar proceskosten vergoed

Print this page 21-06-2019
IEPT20190319, Rb Overijssel, ANP v Step

Schadevergoeding van € 322,50 toegewezen wegens inbreuk op auteursrecht: zonder toestemming van ANP foto op website geplaatst, schade vastgesteld op 1,5 maal de minimale gemiddelde licentievergoeding uit de tarievenlijst Stichting Foto Anoniem. Ex artikel 1019h Rv gevorderde proceskostenvergoeding van € 629 komt te hoog voor: liquidatietarief van € 144 toegewezen nu sprake is van eenvoudige niet bewerkelijke bodemzaak en ANP bovendien vaker op dezelfde gronden haar auteursrecht handhaaft.

 

AUTEURSRECHT - PROCESRECHT

 

ANP krijgt een schadevergoeding toegewezen van € 322,50 wegens inbreuk op haar auteursrecht. Step had zonder toestemming een foto van ANP op haar website geplaatst. De schade wordt vastgesteld op 1,5 maal de minimale gemiddelde licentievergoeding uit de tarievenlijst Stichting Foto Anoniem.

 

ANP heeft ex artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling gevorderd, begroot op € 629. Dit bedrag, komt de rechtbank echter te hoog voor. In zeer eenvoudige, niet bewerkelijke bodemzaken is volgens de Indicatietarieven in IE-zaken het liquidatietarief aangewezen als redelijk tarief. In het onderhavige geval wordt geoordeeld dat de zaak niet als bewerkelijk kan worden aangemerkt en dat de intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van zeer eenvoudige aard zijn. Daarbij neemt de rechtbank mee dat Step heeft erkend dat zij de foto heeft gebruikt en dat ANP in de afgelopen periode op dezelfde gronden haar auteursrechten handhaaft tegenover andere partijen. De door ANP gevorderde proceskosten worden derhalve slechts tot een bedrag van € 144,00 redelijk en evenredig geoordeeld en toegewezen.

 

IEPT20190319, Rb Overijssel, ANP v Step

 

ECLI:NL:RBOVE:2019:1632