DC Tax & Legal maakt inbreuk op oudere handelsnaam DC Tax Solutions

Print this page 21-06-2019
IEPT20190320, Gerecht Aruba, Tax Solutions v DC Tax Legal

Vordering DC Tax Solutions op basis merkenrecht afgewezen: gebruik van de namen DC Tax Solutions en DC Tax&Legal voldoet aan definitie van het handelsnaamrecht. Gedaagde handelt door gebruik handelsnaam in Caribisch deel van koninkrijk van handelsnaam DC Tax Legal en de variaties daarop, onrechtmatig jegens eiseres: eerste twee woorden van handelsnamen, de aard van de ondernemingen en de regio waarin ondernemingen opereren, zijn identiek en verwarring heeft inmiddels daadwerkelijk plaatsgevonden.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Eiseres voert sinds 2012 onder de naam DC Tax Solutions een belastingadviespraktijk in Aruba en heeft in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk een klantenkring.

 

Gedaagden voeren in Curaçao een belastingadviespraktijk en bieden hun diensten eveneens aan in het Caraïbisch gedeelte van het Koninkrijk. Sinds 2019 voeren zij variaties van de handelsnaam DC Tax & Legal.

 

Eiseres vordert dat het gerecht bij vonnis gedaagden beveelt (o.a.) ieder gebruik van de merken te staken, althans een naam of een merk die zodanig overeenstemt met de merken van eiseres dat bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen de bedrijven van eiseres.

 

Met gedaagde is de voorzieningenrechter van mening dat de tekens DC Tax en Legal niet gebruikt worden ter onderscheiding van waren en diensten, maar gelden als namen waaronder een onderneming in het handelsverkeer optreedt. Nu het gebruik van deze namen voldoet aan de definitie van het handelsnaamrecht, zal de vordering die gebaseerd is op de merkenrechtverordening worden afgewezen.

 

Vaststaat dat eiseres de handelsnaam DC Tax Solutions sinds 2012 gebruikt en dat gedaagden (variaties op) de handelsnaam DC Tax & Legal sinds 19 januari 2019 gebruiken . De eerste twee woorden van de handelsnamen DC Tax zijn identiek, evenals de aard van beide ondernemingen en de regio waarin beide ondernemingen hun diensten aanbieden. Gelet hierop bestaat en naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gevaar van verwarring tussen de ondernemingen dan wel gevaar dat he in aanmerking komende publiek in de waan wordt gebracht dat de ondernemingen aan elkaar zijn gelieerd. Het woord dat in de bestreden handelsnaam volgt na DC Tax onvoldoende kenmerkend om de ondernemingen van eiseres en gedaagden hierdoor van elkaar te moeten kunnen onderscheiden.

 

Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat verwarring inmiddels twee keer daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en dat het vastgestelde verwarringsgevaar het bepaald niet ondenkbeeldige risico meebrengt dat misverstanden ontstaan met alle mogelijke schadelijke gevolgen van dien.

 

IEPT20190320, Gerecht Aruba, Tax Solutions v DC Tax Legal

 

ECLI:NL:OGEAA:2019:184