Onrechtmatigheid van boek #jehebtaltijdeenkeuze# jegens eiser onvoldoende aannemelijk doordat exacte inhoud onbekend is

Print this page 18-06-2019
IEPT20190321, Rb Overijssel, Droomvallei Uitgeverij

Voldoende aannemelijk dat sprake is van publicatie: exemplaren van het boek zijn uitgereikt op het lanceringsfeest en niet weersproken dat het boek op internet besteld kan worden. Onvoldoende aannemelijk dat in het boek beschuldigende passages staan die onrechtmatig zijn jegens eiser: boek geschreven vanuit ervaringen van gedaagde waardoor eiser het eenzijdige beeld dient te accepteren en exacte inhoud niet bekend bij eiser noch voorzieningenrechter.

 

PUBLICATIE

 

Gedaagde heeft een autobiografisch boek geschreven zij haar verhaal verteld over het tien jaar durende huwelijk met eiser, waarin zij psychisch en lichamelijk zou zijn mishandeld door eiser. Eiser stelt dat gedaagde door de publicatie en uitgifte van het boek een onrechtmatige daad pleegt jegens eiser.

 

Het verweer van gedaagden dat eiser een publicatieverbod vraagt van een boek dat nog niet gepubliceerd is en waarvan hij de inhoud nog niet kent, wordt gepasseerd. Gedaagden hebben immers verklaard dat op 10 maart 2019 een lanceringsfeest heeft plaatsgevonden, waarbij exemplaren van het boek zijn uitgereikt. Daarnaast is de stelling van de advocaat van eiser dat het boek op internet besteld kan worden, onweersproken gebleven.

 

De voorzieningenrechter acht het niet, althans onvoldoende aannemelijk dat er in het boek passages staan die als onrechtmatig jegens eiser moeten worden betiteld. Het boek van gedaagde wordt gepresenteerd als haar verhaal en haar waarheid waardoor van eiser redelijkerwijs verwacht worden dat hij accepteert dat er een eenzijdig beeld wordt geschetst. Daarnaast wordt door gedaagden gesteld dat de beschuldigende passages uit het boek zijn geschrapt. In het kort geding kan niet worden vastgesteld  of dat klopt doordat noch eiser noch de voorzieningenrechter het boek hebben gelezen.

 

De voorzieningenrechter volgt eiser niet in zijn stelling dat gedaagde geen belang heeft bij de publicatie van het boek aangezien gedaagde al jaren trainingen en lezingen geeft over huiselijk geweld, boeken als de onderhavige niet een heel breed publiek aanspreken en eiser geen publiek figuur is. Dat eiser door publicatie van het boek in zijn eer of goede naam wordt aangetast, acht de voorzieningenrechter dan ook niet aannemelijk.

 

IEPT20190321, Rb Overijssel, Droomvallei Uitgeverij

 

ECLI:NL:RBOVE:2019:966