Nietigheid EP 863 voor het door middel van hot stamping vervaardigen van staal bekrachtigd

Print this page 03-06-2019
IEPT20190326, Hof Den Haag, ArcelorMittal v Tata Steel

Oordeel Rb over nietigheid EP 863 gelet op oordeel Technische Kamer van Beroep juist. Rb heeft terecht geoordeeld dat artikel 1019h Rv niet van toepassing is op deze zaak, omdat geen sprake is van ‘handhaving’ van een IE-recht: sprake van nietigheidsprocedure zonder dreigend handhavend optreden van de rechthebbende.

 

OCTROOIRECHT

 

Hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 18 mei 2016 en 13 september 2017 (IEPT20170913), waarin de rechtbank oordeelde dat octrooi EP 863 voor het door middel van hot stamping vervaardigen van staal niet inventief was. Het vonnis wordt bekrachtigd.

 

De oppositieafdeling heeft op 28 maart 2017 EP 863 herroepen en de Technische Kamer van Beroep heeft op 8 november 2018 het beroep verworpen. Het hof oordeelt daarom dat het oordeel van de rechtbank over de nietigheid van EP 863 juist is. De rechtbank heeft ook terecht geoordeeld dat artikel 1019h Rv niet van toepassing is op deze zaak, omdat geen sprake is van ‘handhaving’ van een IE-recht. Er is namelijk sprake van een nietigheidsprocedure en er is geen sprake van dreigend handhavend optreden van de rechthebbende.

 

IEPT20190326, Hof Den Haag, ArcelorMittal v Tata Steel

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:575