€ 750,- in plaats van € 2500,- schadevergoeding voor foto op website

Print this page 07-06-2019
IEPT20190326, Rb Amsterdam, De Vinderij

De Vinderij maakt inbreuk op auteursrecht eiser: foto is zonder toestemming geplaatst op een door de Vinderij geëxploiteerde website. Veroordeling tot bekendmaking herkomst foto zinledig: na al die tijd niet te achterhalen wie degene is die de foto op de website heeft geplaatst. Schadevergoeding € 750,-: bedrag is gelijk aan licentievergoeding, maar wordt niet vermenigvuldigd wegens een inbreuk die meerdere jaren heeft geduurd en wettelijke handelsrente niet van toepassing op vordering uit onrechtmatige daad.

 

AUTEURSRECHT - SCHADE FOTOWERKEN


Eiseres is fotograaf en heeft een toeristisch fotoarchief van Nederland opgebouwd. Eiseres heeft het auteursrecht op de foto waar het in deze zaak over gaat. De Vinderij biedt een online platform aan waar studenten een sociale bijbaan vinden als oppas of poetshulp. De Vinderij heeft zonder toestemming de foto van eiseres op haar website geplaatst. Eiseres vordert bij de kantonrechter dat de Vinderij de inbreuk gestaakthoudt, een schadevergoeding van €2500,00 plus de wettelijke handelsrente en dat De Vinderij bekend maakt wat de herkomst van de foto is.

 

Eiseres heeft voldoende aangetoond dat de foto te vinden was op een door De Vinderij geëxploiteerde website. De Vinderij heeft niet betwist dat zij daarvoor geen toestemming van eiseres had. Er is sprake van inbreuk op het auteursrecht van eiseres. De vordering tot het gelasten van het bekend maken van de herkomst van de foto is niet toewijsbaar. Volgens de Vinderij hebben er in de loop van de tijd verschillende mensen aan en voor de website gewerkt en dat zij na al die tijd niet meer kan achterhalen wie degene is die de foto heeft geplaatst. Dan is volgens de kantonrechter ook niet meer te achterhalen wat de herkomst van de foto is.

 

Voor wat betreft de schadevergoeding overweegt de kantonrechter als volgt. Ingevolge artikel 6:97BW begroot de rechter de schade op een wijze die het meest met de aard van de schade in overeenstemming is. Uitgangspunt voor deze begroting is dat de auteursrechthebbende ten minste aanspraak kan maken op een licentievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest als er wel toestemming voor plaatsing op de website zou zijn gegeven. Eiseres heeft deze licentievergoeding begroot op € 750,-- en De Vinderij heeft dit bedrag niet betwist. Dit bedrag wordt echter niet vermenigvuldigd met het aantal jaar dat de inbreuk heeft geduurd. De waarde van de exclusiviteit van de foto wordt verdisconteerd in de licentievergoeding. De gevorderde wettelijke handelsrente wordt afgewezen. De wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:11a BW is alleen van toepassing op de niet-nakoming van betalingsverplichtingen die voortvloeien uit handelsovereenkomsten. Een vordering uit onrechtmatige daad is geen handelsovereenkomst.

 

IEPT20190326, Rb Amsterdam, De Vinderij

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:2267