Geen onrechtmatig handelen van de curator bij de bij de verkoop van woordmerken en domeinnamen

Print this page 14-06-2019
IEPT20190327, Rb Rotterdam, 2NG v Curator

Faillissement - Curator heeft niet onrechtmatig gehandeld door niet op schrift te stellen dat het 2NG - de bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde rechtspersoon - vrij stond om de op haar naam staande merkrechten en domeinnamen zelf aan een derde te verkopen: 2NG heeft aangegeven er medewerking aan te willen verlenen om die merkrechten in een combinatiedeal met de goodwill die aan de boedel toekwam te verkopen, door gelijktijdig te trachten geheel buiten de curator om een overeenkomst met een derde tot stand te brengen waardoor de belangen van de boedel zouden worden geschaad, handelde 2NG onbehoorlijk jegens de curator. Dat de curator zich onder die omstandigheden niet bereidwillig jegens 2NG heeft opgesteld, is een logisch gevolg van de eigen handelwijze van 2NG. Ook geen sprake van onrechtmatig handelen door “forceren” combinatiedeal buiten de advocaat van 2NG om: het stond de curator vrij om rechtstreeks contact te onderhouden met de bestuurder van de failliet niet gebleken van een relevante informatieachterstand aan de zijde van de advocaat van 2NG omdat de curator niet alle communicatie via die advocaat liet verlopen, niet gebleken dat sprake is van forceren.

 

IEPT20190327, Rb Rotterdam, 2NG v Curator

 

ECLI:NL:RBROT:2019:2919