Comparitie van partijen gelast met oog op inwinnen nadere inlichtingen en onderzoeken schikking

Print this page 07-05-2019
IEPT20190402, Hof Den Bosch, Vertaler zonder Auteursrecht

Comparitie van partijen gelast met oog op inwinnen nadere inlichtingen en onderzoeken schikking: de grieven stellen kwesties aan de orde waarover het hof, bij gebreke van voldoende informatie, nog geen eindoordeel kan geven.

 

AUTEURSRECHT

 

Geschil omtrent een door appellant gemaakte Nederlandse vertaling van de Duitse tekst van het nummer “Drob’n auf’m Berg”. Appellant stelt op grond van artikel 10 lid 2 Auteurswet (Aw) een zelfstandig auteursrecht op te hebben op de tekst en stelt dat een Nederlands feestduo inbreuk maakt op dat auteursrecht en dat zij bovendien ten onrechte niet vermelden dat appellant de bewerker is van de Nederlandse versie van dit lied. De rechtbank de vorderingen van appellant afgewezen. De rechtbank oordeelde dat voor zover appellant al aanspraak kan maken op een auteursrecht op de vertaling, hij dit recht in de periode waarin hij bij Buma en Stemra was aangesloten (tot 1 januari 2016) heeft overgedragen aan deze organisaties.  Ten aanzien van de periode vanaf 1 januari 2016 staat volgens de rechtbank vast dat er geen sprake meer van enige exploitatie van de opname van het feestduo is geweest. Appellant heeft vijf grieven aangevoerd.

 

De grieven stellen kwesties aan de orde waarover het hof, bij gebreke van voldoende informatie, nog geen eindoordeel kan geven. Het hof heeft behoefte aan nadere inlichtingen. Daarnaast wenst het hof, gelet op het mogelijke belang van de zaak, de belangen van partijen en het tijdsverloop sinds januari 2010, te onderzoeken of partijen tot een minnelijke regeling kunnen komen. Met het oog op beide doelen zal het hof een comparitie van partijen gelasten.

 

IEPT20190402, Hof Den Bosch, Vertaler zonder Auteursrecht

 

ECLI:NL:GHSHE:2019:1220