MIDI-bestanden maken inbreuk op Buma/Stemra-repertoire

Print this page 21-10-2019
IEPT20190403, Rb Zeeland-West-Brabant, Buma Stemra v Younique
(Met dank aan Fulco Blokhuis, Boekx Advocaten)

Younique maakt met haar MIDI-bestanden inbreuk op Buma/Stemra repertoire: totaalindruk verschilt niet of nauwelijks van nagebootste werk,  arbeid die arrangeur van Younique verricht bepaald door technische beperkingen van MIDI en levert geen werk op. Rb voornemens Geschillencommissie Auteursrechten om advies over billijkheid Buma/Stemra tarief voor openbaarmaken MIDI-bestanden te vragen.

 

AUTEURSRECHT

 

Tussenvonnis. Younique produceert met name MIDI-files van bekend repertoire. “Een MIDI (Musical Instrument Digital Interface) file is een digitaal bestand waarin een opname is vastgelegd van de instrumentale geluiden van een muziekwerk. Dat bestand met een reeks van MIDI boodschappen komt tot stand doordat een muzikant, ingehuurd door Younique, verschillende instrumentenpartijen inspeelt waarbij het geluid digitaal wordt verwerkt en opgeslagen als MIDI-bestand (.MIDI).” De MIDI-bestanden worden door artiesten, vocalisten, al dan niet aangevuld met instrumentalisten, voor live optredens gebruikt. Younique produceert ook MP3-bestanden. Buma/Stemra verleent licenties aan online aanbieders van downloadbare muziekbestanden op basis van het ‘downloads on demand tarief’ en heeft geprobeerd met Younique een licentieovereenkomst te sluiten. Dat is niet gelukt. Buma/Stemra vordert nu onder meer een inbreukverbod.

 

De rechtbank volgt Younique niet in haar stellingen dat sprake is van verjaring en rechtsverwerking. De zaak wordt dus inhoudelijk behandeld. Volgens de rechtbank maakt Younique inbreuk op het Buma/Stemra-repertoire. De totaalindruk van de MIDI-bestanden verschilt niet of nauwelijks van het nagebootste werk en de arbeid die de arrangeur van Younique verricht (om de muziek tot MIDI-bestand te verwerken) wordt bepaald door technische beperkingen van MIDI en levert daarom geen werk op dat aan de werktoets van artikel 10 Aw voldoet. Daarvoor is vereist dat Younique door het maken van muzikale keuzes van de arrangeur die een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en zijn persoonlijk stempel dragen, zodanig afstand neemt van het nagebootste werk dat de totaalindrukken voldoende verschillen. Dat dit het geval is en waarom is echter niet door Younique gemotiveerd.

 

De rechtbank is verder voornemens om de Geschillencommissie Auteursrechten om advies te vragen over de billijkheid van het door Buma/Stemra gehanteerde tarief. Hiertoe is zij op grond van artikel 24 juncto artikel 22 Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten toe verplicht, tenzij de commissie reeds uitspraak heeft gedaan of de rechter ook zonder advies aanstonds kan beslissen. Dat is in het onderhavige geval niet zo. Bovendien hebben partijen instemmend gereageerd toen de rechter ter zitting het inschakelen van de Geschillencommissie opperde.

 

NB de zaak is volgens de inzendende advocaat na dit tussenvonnis geschikt.  

 

IEPT20190403, Rb Zeeland-West-Brabant, Buma Stemra v Younique

 

(kopie originele vonnis)