Vordering tot betaling schadevergoeding wegens gestelde auteursrechtinbreuk afgewezen

Print this page 02-07-2019
IEPT20190405, Rb Midden-Nederland, Foodfoto

Culinaire foto auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes door gekozen compositie, achtergrond, belichting, hoek en uitsnede. Vordering tot betaling van schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk afgewezen: onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat eiseres als niet-exclusieve licentieneemster schade heeft geleden, uit niets blijkt dat gedaagde desgevraagd geen licentie zou hebben gekregen van auteursrechthebbende [A] en niet aangevoerd dat gedaagde licentie bij eiseres zou hebben afgenomen.

 

AUTEURSRECHT

 

Eiseres drijft een onderneming die online foto's aanbiedt. Gedaagde is culinair publicist. Gedaagde heeft een uitsnede van een foto van [A] op zijn website geplaatst. Eiseres is de agent/licentieneemster van [A] in Nederland. Eiseres vordert schadevergoeding op grond van auteursrechtinbreuk. 

 

De foto is volgens de rechtbank het resultaat van originele en creatieve keuzes, heeft daarom een eigen en oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker. De foto is aldus auteursrechteiljk beschermd. Eiseres heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd die erop wijzen dat zij als licentieneemster schade heeft geleden. Nu het gaat om een niet-exclusieve licentie valt niet in te zien dat eiseres schade heeft geleden. Dit nu het [A] vrijstaat om ook anderen licenties voor gebruik van de foto te verstrekken en niet blijkt dat gedaagde desgevraagd geen licentie zou hebben gekregen. Eiseres is aldus niet geschaad in haar exploitatiemogelijkheden. Verder kan niet worden aangenomen dat gedaagde, als hij wel een licentie had gekocht, deze bij eiseres zou hebben afgenomen. Er kan dus niet worden aangenomen dat eiseres licentie-inkomsten of winst heeft gederfd. 

 

De rechtbank wijst de vordering tot betaling van schadevergoeding dan ook af. 

 

IEPT20190405, Rb Midden-Nederland, Foodfoto

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:1504