Octrooi voor voedingssupplement niet inventief

Print this page 11-04-2019
IEPT20190410, Rb Den Haag, Nutrition v Noba
(Met dank aan Ricardo Dijkstra en Berber van der Wansem, Vondst Advocaten)

EP 371 niet inventief in licht van WO 928: concentratie vetzuren in voorbeeld 1 bedraagt (afgerond) 1700 ppm hetgeen valt binnen deelkenmerk 3 conclusie 1 EP 371, vakman zou vanuit voorbeeld 1 zonder meer als één van de eerste varianten kiezen voor (ongeveer) gelijke verhouding van de twee vetzuren (deelkenmerk 2). Inventiviteit onderconclusies niet betwist.

 

OCTROOIRECHT

 

Nutrition Sciences ontwikkelt en produceert veevoeders en daarvoor bestemde producten zoals ingrediënten, pre-mixen en concentraten. Noba houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verhandelen van vetproducten voor de diervoederindustrie. Nutrition is houdster van EP 371 voor een “Middenlange keten vetzuren bruikbaar als antimicrobiële agentia”. Nutrition stelt dat Noba inbreuk maakt op haar octrooi met de producten “Noba Vital Pure” en “Noba Dry Vital Pure”.

 

De rechtbank oordeelt dat EP 371 niet inventief is in het licht van WO 928. In voorbeeld 1 van dat octrooi bedraagt volgens de rechtbank de concentratie vetzuren (afgerond) 1700 ppm, hetgeen onder de concentratie uit conclusie 1 valt (van 300-3000 ppm). Als de berekening van Nutrition zou worden gevolgd zou het deel vetzuren in het voedingssupplement uitkomen op 4% hetgeen (veel) meer is dan het in de beschrijving genoemde 0,01-2 gewichtsprocent, terwijl in de beschrijving van WO 928 nergens een dergelijk hoog percentage vetzuren wordt genoemd of gesuggereerd. De vorderingen in conventie worden afgewezen en in reconventie wordt het Nederlandse deel van het octrooi vernietigd.

 

De IEPT-versie volgt.

 

(kopie origineel vonnis)