Berichten over betaalde werkzaamheden ten behoeve van zelf opgerichte goede doelen hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google

Print this page 19-06-2019
IEPT20190416, Hof Den Haag, Google

Berichten over het verrichten van betaalde werkzaamheden ten behoeve van zelf opgerichte goede doelen van appelanten hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google nu sprake is van bijzondere redenen waarin inmenging in hun grondrechten wordt gerechtvaardigd door belang publiek bij informatie en belang Google bij aanbieden daarvan: appelanten spelen rol in het openbare leven, publiek heeft belang bij informatie over appelanten die relevant kan zijn voor de beoordeling van hun professionele integriteit, aangenomen dat informatie waarnaar de zoekresultaten verwijzen in de kern juist is, bronnen waarnaar zoekresultaten verwijzen spelen belangrijke rol in het maatschappelijk debat, feit dat de gewraakte zoekresultaten schadelijk zijn voor de reputatie van appelanten is in dit geval onvoldoende om hun belang te laten prevaleren.

 

PRIVACY

 

Berichten over het verrichten van betaalde werkzaamheden ten behoeve van zelf opgerichte goede doelen van appelanten hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google nu sprake is van bijzondere redenen waarin inmenging in hun grondrechten wordt gerechtvaardigd door belang publiek bij informatie en belang Google bij aanbieden daarvan. Dit oordeelt het hof in het hoger beroep tegen (IEPT20180419), waarin het inhoudelijk nog gaat om vier zoekresultaten.

 

Het hof overweegt dat dat appelanten een rol spelen in het openbare leven en dat het publiek heeft belang bij informatie over appelanten die relevant kan zijn voor de beoordeling van hun professionele integriteit.  Google heeft volgens het hof terecht en onbestreden aangevoerd dat transparantie in de goededoelensector, onder meer met betrekking tot de besteding van donateursgelden, een publiek belang is. In deze procedure moet worden aangenomen dat de informatie waarnaar de vier zoekresultaten verwijzen in de kern juist is, nu op grond van een eerder kort geding vonnis (IEPT20140527) vast staat dat vast dat [Appellant 1] betrokken is geweest bij de oprichting van meerdere organisaties voor fondsenwerving ten behoeve van de niet-reguliere geneeskunde en dat een bedrijf van [Appellant 1] tegen betaling werkzaamheden heeft verricht (indirect) ten behoeve van die organisaties. De artikelen waarnaar de gewraakte zoekresultaten verwijzen zijn gepubliceerd door een serieus nieuwsmedium, zoals het onderzoekjournalistiek radioprogramma Argos en door een organisatie die in het maatschappelijk debat fungeert als waakhond.

 

Het feit dat de gewraakte zoekresultaten schadelijk zijn voor de reputatie van appelanten is in dit geval onvoldoende om hun belang te laten prevaleren. Het dwingende belang van het publiek en de auteurs van de publicaties waarnaar de zoekresultaten verwijzen dat die zoekresultaten verschijnen na het invoeren van de naam van appelanten in de zoekmachine van Google weegt zwaarder, zo concludeert het hof.

 

IEPT20190416, Hof Den Haag, Google

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:1472