Gemeente Kerkrade heeft onrechtmatig gehandeld door beelden van journalist op de gang naast besloten raadsvergadering openbaar te maken

Print this page 18-06-2019
IEPT20190417, Rb Limburg, Journalist v Gemeente Kerkrade

Gemeente Kerkrade heeft onrechtmatig gehandeld door beelden openbaar te maken waarop te zien is hoe journalist zich begeeft in de gang bij een vergaderzaal waar een besloten raadsvergadering plaatsvond: gelet op eerdere berichtgeving is ondanks ‘geblurd’ gezicht voor een ieder die de burgemeestersbenoeming in Kerkrade volgde duidelijk dat het om eiser gaat, nu geen van de door de gemeente aangevoerde rechtvaardigingsgronden slaagt kan slechts worden geconcludeerd dat de gemeente door de publicatie van de camerabeelden eigenrichting heeft gepleegd.

 

PUBLICATIE

 

Eiser is als verslaggever/journalist in dienst bij Mediahuis Limburg  dat onder meer dagblad De Limburger uitgeeft. In het kader van de burgemeestersvoordracht voor de benoeming van de nieuwe burgemeester in de gemeente vond een raadsvergadering plaats op het raadhuis te Kerkrade. Eiser was op woensdagavond 27 februari 2019 aanwezig in het raadhuis. De bewegingen van [eiser] in de gangen van het raadshuis zijn geregistreerd op beelden van camera’s die ter beveiliging in het raadhuis zijn aangebracht. Tijdens zijn aanwezigheid in de gang(en) waaraan de vergaderzaal grenst heeft eiser – tijdens het besloten deel van de raadsvergadering dat toen nog plaatsvond – vertrouwelijke informatie gehoord die niet buiten de beslotenheid van die vergadering had mogen komen. Die informatie betrof met name kandidaat nummer twee, die op dat moment (nog) burgemeester te Heerlen was. Vervolgens heeft De Limburger een artikel van eiser met als kop “[naam kandidaat] werd tweede in burgemeestersrace Kerkrade” gepubliceerd. Het bekend worden van de kandidatuur van [naam kandidaat] heeft tot commotie geleid. Zowel de gemeente als de Commissaris van de Koning zich in de media uitgelaten over eiser en De Limburger, waarbij (onder meer) werd gesteld dat eiser zich zou hebben laten insluiten, zich aan afluisteren schuldig had gemaakt en “riooljournalistiek” bedreef.

 

De gemeente heeft aangifte gedaan tegen eiser in verband met afluisteren dan wel lekken van vertrouwelijke informatie. Het OM zag echter geen reden om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. De gemeente heeft de camerabeelden vervolgens op haar website gezet. De rechtbank oordeelt dat de gemeente hiermee eigenrichting heeft gepleegd en onrechtmatig heeft gehandeld. Gelet op eerdere berichtgeving is ondanks het ‘geblurde’ gezicht voor iedereen die de burgemeestersbenoeming in Kerkrade volgde duidelijk dat het om eiser gaat. Nu geen van de door de gemeente aangevoerde rechtvaardigingsgronden slaagt, kan naar het oordeel van de rechtbank slechts worden geconcludeerd dat de gemeente door de publicatie van de camerabeelden eigenrichting heeft gepleegd, zo oordeelt de rechtbank. De gemeente dient de beelden te verwijderen en een rectificatie te plaatsen.

 

IEPT20190417, Rb Limburg, Journalist v Gemeente Kerkrade

 

ECLI:NL:RBLIM:2019:3553