€ 476.003 voor eenmalige verveelvoudiging CAD en CAM software

Print this page 26-06-2019
IEPT20190424, Rb Oost-Brabant, Planit v G.T.A.

Inbreuk op software Planit door deze eenmalig te verveelvoudigen: software eenmaal geïnstalleerd op een gevirtualiseerde server en toegankelijk via drie computers. Download installatie cd/dvd Vero Software met installatieinstructies op NAS-disk betreft geen (seperate) verveelvoudiging. Geen aanvullende verveelvoudigingen: meldingen vanuit beveiligingsmechanisme betreffen installatie van Edgecam, waarover G.T.A. reeds is aangeschreven en waarover partijen reeds een regeling hebben getroffen. Stelling dat slechts enkele modules zijn gebruikt en niet de hele software verworpen: onvoldoende betwist dat gebruik gekraakte versie software niet kan worden beperkt door Planit licentiemanager en dus toegang tot volledige versie bevat. Geen beroep op artikel 45j Aw (verveelvoudiging door rechtmatige verkrijger): G.T.A. is geen rechtmatige verkrijger van de volledige software, maar enkel van een aantal modules. Geen bestuurdersaansprakelijkheid [gedaagde sub 4]: onvoldoende eigen betrokkenheid bij inbreuk en geen persoonlijk ernstig verwijt. Schade omvat geen onderhoudsvergoedingen die Planit zou hebben ontvangen bij normaal gebruik: in de aard van auteursrechtinbreuk is gelegen dat er geen onderhoudswerkzaamheden zijn verricht. Schadevergoeding ten hoogte van gebruikelijke licentievergoeding van € 476.003 toegewezen: bedragen onvoldoende betwist met stelling dat door Planit overgelegde bedragen inzake gebruikelijke licentievergoeding niet gecontroleerd kunnen worden. Gestelde reputatieschade en schade in verband met verlies van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden onvoldoende onderbouwd. Onderzoekskosten van € 5.000 onvoldoende onderbouwd.

 

AUTEURSRECHT

 

Planit ontwikkelt, produceert en exploiteert onder meer CAD en CAM software, geschikt voor onder andere (3D) modellering en het aansturen van freesmachines voor professioneel gebruik. G.T.A. (Gear Technology Applications) B.V. (“G.T.A.”) houdt zich onder meer bezig met professioneel draai- en freeswerk in metaaltoepassingen. Zo leveren zij bijvoorbeeld tandwielen en machineonderdelen. Planit is auteursrechthebbende van de softwareprogramma’s EdgeCam, AlphaCam en SurfcamEvo (“de software”). G.T.A. beschikt over een licentie van Planit voor een aantal modules voor de EdgeCam sofware. In de software is een beveiligingsmechanisme ingebouwd, dat het mogelijk maakt om de aanwezigheid van een illegale kopie van de software te signaleren. Vanaf 5 februari 2015 heeft Planit via haar beveiligingsmechanisme meldingen ontvangen omtrent de softwareprogramma’s EdgeCam, AlphaCam en SurfcamEvo. Planit heeft de meldingen herleid tot het bedrijfsnetwerk van G.T.A. en geconcludeerd dat daar gekraakte versies van haar software werden gebruikt. Hierna is G.T.A. aangeschreven en is overeengekomen dat G.T.A. een licentie op vier (aanvullende) modules van EdgeCam zou aanschaffen. In de onderhavige zaak stelt Planit dat er weer inbreuk is gemaakt op de software en wordt een schadevergoeding gevorderd.

 

De rechtbank oordeelt dat sprake is van inbreuk op de software van Planit en dat sprake is van een eenmalige verveelvoudiging. De software is namelijk eenmalig geïnstalleerd op een gevirtualiseerde server die toegankelijk is via drie computers. Partijen discussiëren vervolgens over de vraag hoe de volgende constatering van de deurwaarder omtrent de NAS-disk “die een download bevat van de illegale installatie cd/dvd van de Vero software met daarbij de installatieinstructies”, moet worden begrepen. Naar het oordeel van de rechtbank is de strekking van deze constatering dat een installatie cd/dvd illegaal is gedownload, waarbij ook daadwerkelijk de installatie instructies voor ‘Vero software’ zijn geïnstalleerd. Zonder nadere uitleg of onderbouwing kan hieruit niet volgen dat sprake is van een (separate) verveelvoudiging van de software op de NAS-disk. Ook overigens is geen sprake van aanvullende verveelvoudigingen. De door Planit genoemde meldingen uit haar beveiligingsmechanisme betreffen de installatie van Edgecam, waarover G.T.A. reeds is aangeschreven en waarover partijen reeds een regeling hebben getroffen.

 

De stelling van G.T.A. dat slechts enkele modules zijn gebruikt wordt verworpen. Het is onvoldoende betwist dat gekraakte software niet kan worden beperkt door de Planit licentiemanager en dus toegang tot de volledige versie bevat. De rechtbank oordeelt dat G.T.A. een schadevergoeding van € 476.003 moet betalen, hetgeen de gebruikelijke licentievergoeding is. De stelling van G.T.A. dat zij de door Planit overgelegde bedragen van gebruikelijke licentievergoedingen niet kan controleren betreft een onvoldoende betwisting van de bedragen. Zij heeft bijvoorbeeld niet door inzichtelijk te maken welke licentievergoedingen G.T.A. zelf betaalt voor modules van het softwareprogramma Edgecam gemotiveerd dat de betreffende bedragen buitenproportioneel zijn.

 

IEPT20190424, Rb Oost-Brabant, Planit v G.T.A.

 

ECLI:NL:RBOBR:2019:2310