Gedaagde dient gebruik van de naam “Jordan Village Agency” gestaakt te houden

Print this page 05-07-2019
IEPT20190425, Gerecht Sint Maarten, Jordan Village v Sasha Management

Vordering tot gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam “Jordan Village Agency” toegewezen: gelet op overlap bij partijen in activiteiten en werkgebied zou dit tot verwarring kunnen leiden bij het publiek. Vordering tot gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam “Jordan Village afgewezen: “Jordan Village” is de benaming is voor de wijk, waarin de appartementen zich bevinden waarop de bemiddeling van partijen ziet, woorden “Jordan Village” zijn louter beschrijvend.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Eiseres is een bedrijf dat appartementen verhuurt en bemiddelt in de verkoop daarvan. Op 10 februari 2017 is eiseres als zodanig geregistreerd in het handelsregister, waarbij haar handelsnaam luidt: Jordan Village Agency. Gedaagde exploiteert een soortgelijk bedrijf. Zij is op 6 augustus 2014 geregistreerd in het handelsregister, waarbij haar handelsnaam luidt: Cupecoy 1 Real Estate. De belangrijkste doelgroep van beide ondernemingen zijn studenten en hun familieleden die op zoek zijn naar een appartement gelegen in de woonbuurt “Jordan Village”.

 

Eiseres stelt dat gedaagde op haar website de handelsnaam van eiseres gebruikte, hetgeen onrechtmatig zou zijn en inbreuk zou maken op de handelsnaam van eiseres. Dit wordt door gedaagde betwist. Het verzoek, voor zover dat ziet op het staken van het gebruik van de handelsnaam “Jordan Village Agency”, komt niet voor toewijzing in aanmerking doordat dit niet of niet meer op de website van gedaagde voorkomt.

 

De vordering het gebruik van de naam “Jordan Village Agency” gestaakt te houden, wordt toegewezen. De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat het publiek dat in aanraking komt met de website van gedaagde de woorden “Jordan Village Agency” zal opvatten als gebruik van de handelsnaam waaronder gedaagde haar onderneming drijft. Gelet op de overlap bij partijen in activiteiten en werkgebied zou dit tot verwarring kunnen leiden bij het publiek. Nu niet aannemelijk is dat gedaagde deze benaming op haar website heeft gebruikt, is voor een dwangsom geen plaats.

 

De vordering tot het staken en gestaakt houden van elk gebruik waarin het woord “Jordan Village” voorkomt, wordt afgewezen. De woorden “Jordan Village” zijn louter beschrijvend en zien op de wijk waarin de appartementen zich bevinden waarop de bemiddeling van partijen ziet.

 

IEPT20190425, Gerecht Sint Maarten, Jordan Village v Sasha Management

 

ECLI:NL:OGHACMB:2019:42