Exhibitie van door Russische Staat in beslag genomen documenten omtrent wodka-merken toegewezen

Print this page 16-05-2019
IEPT20190508, Rb Den Haag, FKP v Spirits
(Met dank aan Bas Berghuis van Woortman en Paul Tjiam, Simmons & Simmons)

Geen misbruik van recht: vorderingen Spirits c.s. niet op voorhand kansloos. Geen misbruik van bevoegdheid door inroepen exhibitie incident: procedure bevindt zich niet in een zo ver gevorderd (eind) stadium dat dit in weg staat aan opwerpen incident. Afschrift en inzage van bij ZAO door Russische Staat in beslag genomen documenten toegewezen: voldoende bepaald, nu meeste in beslag genomen documenten nauwkeurig beschreven zijn met omschrijving met aanduiding van document, soort documenten of het dossier en vermelding aantal pagina’s en bij andere gevallen duidelijk te achterhalen in welk(e) dossier(s) de in beslag genomen documenten terecht zijn gekomen, rechtmatig belang en geen fishing expedition nu vaststaat dat de stukken bestaan en Spirits c.s. er zonder beslag vrijelijk over had kunnen beschikken  en de stukken strekken ter onderbouwing van standpunten van Spirits c.s.. Omstandigheid dat deel van in beslag genomen documenten niet onder FKP c.s. berust, maar onder  Russische overheid staat niet in de weg aan toewijzing vordering: formele bevoegdheid om Russische Staat te verplichten documenten af te geven geen voorwaarde voor toewijzing, FPK c.s. feitelijk in staat gebleken ten behoeve van Australische en Amerikaanse discovery-procedures aanzienlijke hoeveelheden documenten te verkrijgen. Afschrift en inzage in overige gevorderde stukken afgewezen.

 

PROCESRECHT

 

Exhibitie incident in een lang lopende zaak over een aantal wodkamerken. Zie ook IEPT20170517, Rb Den Haag, FKP v Spirits. In de onderhavige zaak wordt primair exhibitie gevorderd van de door de Russische Staat in de periode van mei 1999 – juli 2007 in beslag genomen documenten.

 

De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van misbruik van recht of misbruik van bevoegdheid. De primair gevorderde exhibitie wordt toegewezen. Er is sprake van bepaalde bescheiden, aangezien de documenten zijn beschreven met aanduiding van document, soort documenten of het dossier en vermelding van het aantal pagina’s. Het is niet vereist dat alle documenten individueel worden omschreven. Er is geen sprake van een fishing expedition, omdat vaststaat dat de documenten bestaan en Spirits c.s. zonder de beslagen vrijelijk over de documenten had kunnen beschikken. Daarnaast strekken de stukken ter onderbouwing van standpunten van Spirits c.s. over resterende geschilpunten in de procedure.

 

De omstandigheid dat een deel van de in beslag genomen documenten niet onder FKP c.s. berust, maar onder  de Russische overheid staat niet in de weg aan toewijzing van de vordering. Een formele bevoegdheid om de Russische Staat te verplichten om documenten af te geven is geen voorwaarde voor toewijzing en FKP c.s. is feitelijk in staat gebleken ten behoeve van de Australische en Amerikaanse discovery-procedures aanzienlijke hoeveelheden documenten te verkrijgen. De overige vorderingen worden afgewezen.

 

IEPT20190508, Rb Den Haag, FKP v Spirits

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:4561