Twee artikelen over link vastgoedhandelaren met criminaliteit niet onrechtmatig, een artikel wel

Print this page 03-07-2019
IEPT20190514, Hof Amsterdam, Het Parool

Artikelen van 23 en 28 januari 2016 over link vastgoedhandelaren met criminaliteit niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal, op passende wijze aandacht aan standpunten appellanten besteed, ernstige aantijging voldoende genuanceerd in die zin dat rechtstreekse band bestaat tussen appellanten en [A] en slechts indirecte band tussen hen en [C], public figures, sprake van publiek debat en inbreuk op persoonlijke levenssfeer niet indringend van aard. Bewering in artikel van 23 juni 2016 over banden appellanten met crimineel [C] wel onrechtmatig: iedere uitleg of nuancering ontbreekt, terwijl beschreven feitelijkheden enkel wijzen op indirecte band tussen appellanten en [C], geen wederhoor.

 

PUBLICATIE

 

Hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 7 juni 2017 (IEPT20170607), waarin werd geoordeeld dat een drietal artikelen over de link van appellanten (vastgoedhandelaren) met criminaliteit niet onrechtmatig waren. Het hof vernietigt het vonnis.

 

Het hof oordeelt dat de artikelen van 23 en 28 januari 2016 niet onrechtmatig zijn, onder meer omdat sprake is van voldoende steun in het feitenmateriaal, omdat op passende wijze aandacht aan de standpunten van appellanten is besteed en omdat de ernstige aantijging voldoende is genuanceerd in de zin van dat er een rechtstreekse band bestaat tussen appellanten en [A], maar slechts een indirecte band tussen hen en [C]. Het artikel van 23 juni 2016 wordt wel onrechtmatig beoordeeld, omdat iedere uitleg of nuancering daarbij ontbreekt, terwijl de beschreven feitelijkheden wel wijzen op een indirecte band tussen appellanten en [C]. Ook ontbreekt iedere vorm van wederhoor.

 

IEPT20190514, Hof Amsterdam, Het Parool

 

ECLI:NL:GHAMS:2019:1610