Vrijwaring afgewezen wegens schijn van afgestemde processtrategie ter vertraging van de procedure

Print this page 20-05-2019
IEPT20190515, Rb Den Haag, Pure Handling v Hennessy
(Met dank aan Ruben Verweij, DLA Piper)

Vordering om één of meerdere anonieme contractspartijen in vrijwaring op te roepen afgewezen: identificatie van de in vrijwaring op te roepen (rechts)perso(o)n(en) te beschouwen als ondergrens stelplicht. Vrijwaring ten aanzien van LB11 eveneens afgewezen: met betrekking tot bestaan rechtsverhouding weliswaar voldoende gesteld maar eisen van doelmatige procesvoering brengen - gelet op schijn van bewuste vertraging procedure - mee dat vordering moet worden afgewezen.

 

VRIJWARING

 

Vrijwaringsincident. Het geschil in de hoofdzaak ziet in de kern op gestelde merkinbreuk door gedaagden op verschillende Unie- en Benelux-merken van Hennessy c.s. voor onder meer alcoholische drank. Pure Handling vordert dat de rechtbank haar toestaat LB11 en één of meerdere anonieme contractspartijen van Pure Handling  in vrijwaring op te roepen.

 

Het niet concretiseren van de anonieme contractspartijen leidt er naar het oordeel van de rechtbank toe dat Pure Handling de rechtsverhouding met hen onvoldoende concreet heeft gesteld, zodat de vordering ten aanzien van deze gestelde waarborgen reeds op die grond moet worden afgewezen. De identificatie van de in vrijwaring op te roepen (rechts)perso(o)n(en) is volgens de rechtbank te beschouwen als een ondergrens van de beschreven stelplicht.

 

Ook ten aanzien van LB11 wordt de vordering afgewezen. Weliswaar is hier met betrekking tot het bestaan van een rechtsverhouding voldoende gesteld, maar eisen van doelmatige procesvoering brengen met zich dat de vordering alsnog moet worden afgewezen. Hennessy heeft volgens de rechtbank terecht aangevoerd dat Pure Handling dit vrijwaringsincident veel eerder had kunnen opwerpen en dat haar handelswijze onderdeel lijkt uit te maken van een onderling afgestemde processtrategie ter vertraging van de procedure. 

 

IEPT20190515, Rb Den Haag, Pure Handling v Hennessy

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:4887