€262,50 schadevergoeding voor plaatsen foto van groene kamerplant in witte pot

Print this page 06-08-2019
IEPT20190516, Rb Rotterdam, Visions

€ 262,50 schadevergoeding voor plaatsen foto van groene kamerplant in witte pot zonder toestemming en naamsvermelding op website: € 175 gebaseerd op voorstel Permission Machine, niet uitgegaan van tarieven Stichting Foto Anoniem, nu foto’s tegen lager tarief gekocht kunnen worden en verhoging met factor 0,5 voor vaststelling schade en aansprakelijkheid. Proceskosten volgens Indicatietarieven IE-zaken: eenvoudige inbreukkwestie met beperkt feitencomplex zonder uitgebreid inhoudelijk verweer.

 

AUTEURSRECHT - PROCESRECHT

 

Visions beheert en exploiteert de auteursrechten van fotografen. Gedaagde heeft op zijn website een foto van een groene kamerplant in een witte pot geplaatst waarvan de auteursrechten berusten bij Visions. Vaststaat dat gedaagde de foto zonder toestemming van Visions en zonder naamsvermelding op zijn website openbaar heeft gemaakt. Hiermee heeft gedaagde inbreuk gemaakt op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten. Door de onrechtmatige inbreuk van gedaagde lijdt Visions schade. De vraag die dan voorligt is of de door de fotograaf geleden schade redelijkerwijs kan worden begroot op de door Visions gestelde wijze en op het door haar gevorderde bedrag. 

 

De kantonrechter gaat bij het vaststellen van de schadevergoeding niet uit van de tarieven van Stichting Foto Anoniem nu door Visions niet is weersproken dat foto’s tegen een lager tarief gekocht kunnen worden. De kantonrechter acht het bedrag van € 175, het door Permission Machine op 7 juni 2017 gedane voorstel tot schadevergoeding aan gedaagde, niet onredelijk. Gedaagde heeft immers niet weersproken dat de gebruikte foto gedurende een langere periode van meerdere maanden op zijn website heeft gestaan. De kantonrechter acht een verhoging met een factor 0.5 ook redelijk nu ook de kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid behoren tot vermogensschade en in rekening mogen worden gebracht. De vergoeding komt daarmee op € 262,50.

 

Bij vaststelling van de proceskosten gaat de kantonrechter uit van de Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017. De kantonrechter is van oordeel dat er sprake is van een eenvoudige, niet bewerkelijke bodemzaak en past het liquidatietarief toe.

 

Voldoende is komen vast te staan dat Visions buitengerechtelijke werkzaamheden heeft verricht. Ingevolge het Besluit vergoeding buitengerechtelijke kosten wordt een bedrag van € 40 toegewezen.

 

IEPT20190516, Rb Rotterdam, Visions

 

ECLI:NL:RBROT:2019:4259