Meer gegevens nodig om vast te stellen of vergoeding Persgroep aan freelance fotograaf billijk is

Print this page 21-05-2019
IEPT20190517, Rb Amsterdam, De Persgroep
(Met dank aan Paul Kreijger en Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger)

Partijen ex artikel 22 Rv opgedragen alle hen ter beschikking staande stukken in geding te brengen om vast te stellen of de vergoeding van € 42 per foto billijk is ex artikel 25c lid 1 Aw: of vergoeding billijk is hangt af van alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard en omvang van de overgedragen exploitatiebevoegdheid, de marktverhoudingen, exploitatierisico’s en wat in de branche gebruikelijk is, wat journalist per uur overhoudt en hoe dit in verhouding staat tot journalist in loondienst en andere freelance journalisten zijn in dit kader relevante gezichtspunten, deze informatie is deels niet beschikbaar.

 

AUTEURSRECHT

 

Tussenvonnis. Eiser is fotograaf. In de maand april 2018 leverde eiser bij De Persgroep in totaal 13 foto’s aan. Voor deze foto’s kreeg hij betaald op basis van een tarief per foto van € 42,00. De foto’s werden alle geplaatst in het Brabants Dagblad. Eiser stelt dat de betaalde vergoeding van € 42,00 per foto niet billijk is, en acht een vergoeding op basis van € 150,00 per foto billijk.

 

De kantonrechter overweegt dat de te beantwoorden vraag is ook of de vergoeding die eiser heeft ontvangen voor verlening aan De Persgroep van de exploitatiebevoegdheid van zijn foto’s al dan niet billijk is als bedoeld in artikel 25c lid 1 Auteurswet. De “bestsellerbepaling” uit artikel 25d is naar het oordeel van de kantonrechter niet op deze zaak van toepassing. De vraag of de vergoeding billijk is, moet volgens de kantonrechter beantwoord worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de aard en omvang van de overgedragen exploitatiebevoegdheid, de marktverhoudingen (de onderhandelingspositie van de maker) en de exploitatierisico’s. Voorts is van belang wat in de branche gebruikelijk is. Niet alle relevante gegevens zijn in het geding gebracht. De kantonrechter draagt partijen ex artikel 22 Rv op om alle hen ter beschikking staande relevante stukken in geding te brengen en houdt iedere verdere beslissing aan.

 

IEPT20190517, Rb Amsterdam, De Persgroep

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:3565