Geen dwangsommen verschuldigd en beslagen nietig na vernietiging verstekvonnis

Print this page 22-05-2019
IEPT20190517, Rb Midden-Nederland, Sustainalize v Devtaar
(Met dank aan Alette Horjus, Ventoux)

Verzet tegen verstekvonnis tijdig en op juiste wijze ingesteld. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Sustainalize” en “SustAnalyze” gelet op uiteenlopende aard diensten (advies ondernemingen op gebied van duurzaamheid en verduurzaming productieprocessen v ontwikkelen van software waarmee ondernemingen chemische producten kunnen ontwikkelen). Geen dwangsommen verschuldigd en gelegde beslagen nietig na vernietiging verstekvonnis: vernietiging verstekvonnis heeft terugwerkende kracht, waardoor vonnis in feite niet heeft bestaan, geen rechtsgrond meer voor dwangsommen/beslagen.

 

HANDELSNAAMRECHT - PROCESRECHT

 

Devtaar is bij verstekvonnis van 23 januari 2019 veroordeeld om de inbreuk die zij met de handelsnaam “SustAnalyze” zou maken op de handelsnaam "Sustainalize" te staken. Op 9 april 2019 is door Devtaar verzet tegen het vonnis ingesteld.

 

De voorzieningenrechter acht het verzet tijdig en op de juiste wijze ingesteld, nu het tegendeel gesteld noch gebleken is. De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat potentiële klanten de beide ondernemingen met elkaar zullen verwarren, gelet op de uiteenlopende aard van de diensten van partijen. Sustainalize richt zich op advies van ondernemingen op het gebied van duurzaamheid en verduurzaming van productieprocessen, terwijl SustAnalyze zich richt op de ontwikkeling van software waarmee ondernemingen chemische producten kunnen ontwikkelen. Dat de gebruikte domeinnamen op elkaar lijken en klanten die niet precies weten wat de juiste spelling is op zowel de website en socialmediapagina’s van Sustainalize en Devtaar kunnen terechtkomen doet hier niet aan af. Na bestudering van de website/pagina’s zal de klant al snel tot de conclusie komen dat de ene onderneming puur een adviesbureau is en de andere richt op het ontwikkelen van software voor het maken van chemische producten. Dat beide ondernemingen in Utrecht zijn gevestigd betekent niet dat alsnog verwarringsgevaar moet worden aangenomen.

 

Nu het verstekvonnis wordt vernietigd en de vorderingen van Sustainalize alsnog worden afgewezen betekent dit dat Devtaar geen dwangsommen verschuldigd is en de gelegde beslagen nietig zijn. De vernietiging van het verstekvonnis heeft terugwerkende kracht, zodat er geen rechtsgrond meer bestaat voor de dwangsommmen/beslagen. De in reconventie gevorderde opheffing van de beslagen wordt daarom toegewezen.

 

IEPT20190517, Rb Midden-Nederland, Sustainalize v Devtaar

 

(kopie origineel vonnis)

 

Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinar:

IE-Update 2e kwartaal 2019