Reclamecampagne T-Mobile waarin klanten Ziggo worden aangemoedigd over te stappen op radio reclame na rechtmatig

Print this page 04-06-2019
IEPT20190521, Rb Den Haag, Ziggo v T-Mobile

(Met dank aan Christien Wildeman en Reindert van der Zaal, Kennedy Van der Laan en Gregor Vos en Rutger Stoop, Brinkhof).

Inflatiecorrectie aan te merken als prijsverhoging. T-Mobile social media video-reclame over dat Ziggo prijzen verhoogt niet misleidend: duidelijke disclaimer in beeld dat T-Mobile wel inflatiecorrectie toepast. Radioreclame T-Mobile misleidend: impliceert dat T-Mobile haar prijzen niet verhoogt, op geen enkele wijze melding gemaakt van inflatiecorrectie. Reclame-uiting website T-Mobile niet misleidend: duidelijk dat genoemde prijsverhogingen zien op bestaande klanten, inflatiecorrectie duidelijk vermeld. Refereren aan “forse” en “fikse” prijsverhogingen niet onrechtmatig: prijsverhoging bij Ziggo en KPN aanzienlijk hoger dan bij T-Mobile. Twitter-video CEO T-Mobile niet misleidend: verwijst uitdrukkelijk naar bron waaraan T-Mobile informatie ontleent en naar T-Mobile website dat uitlegt dat correctie voor inflatie wordt toegepast. Tweet CEO T-Mobile over prijsstijging KPN en Ziggo niet misleidend: verwijst naar artikel over onderzoek waaruit blijkt dat sprake is van prijsstijging van 28%. Tabel vergelijking Alles in 1 pakketten niet misleidend: feitelijk juist, o.a. omdat T-Mobile FOX Sports 1 Eredivisie wel aanbiedt in haar pakket en Ziggo en KPN niet en vermelding dat T-Mobile wel pakketkorting van € 120 biedt en Ziggo en KPN niet. Reclame op T-Mobile-website die klanten met IP-adres van Ziggo te zien krijgen niet misleidend: onderaan de pagina wordt tabel getoond die duidelijk maakt welke pakketten worden vergeleken en waar gestelde besparing van € 135 op is gebaseerd.

 

RECLAMERECHT

 

Kort geding. Ziggo voert per 1 juli 2019 een prijsverhoging door in haar abonnementen voor internet, telefonie en televisie. KPN voert per 1 juni 2019 eveneens een prijsverhoging door. T-Mobile is een reclamecampagne gestart gericht op de klanten die als gevolg van deze prijsverhogingen tussentijds hun abonnement mogen beëindigen en kunnen overstappen naar een andere telecomprovider. In deze campagne wordt gewezen op de tariefverhogingen van KPN en Ziggo en worden klanten van KPN en Ziggo aangemoedigd om naar T-Mobile over te stappen. Volgens Ziggo is sprake van een ongeoorloofde vergelijkende reclame, omdat sprake zou zijn van misleiding.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat een inflatiecorrectie, hoewel die niet onder de werking van artikel 7.2 Tw valt,  als prijsverhoging is aan te merken. Dit zou ook volgen uit de wijze waarop een en ander verwoord is in artikel 6(4) van de Beleidsregels kosteloos beëindigingsrecht telecomovereenkomsten van de Autoriteit Consument en Markt.

 

Vijf van de zes aangevallen reclames zijn volgens de voorzieningenrechter niet onrechtmatig, omdat geen sprake is van een misleidende vergelijking. Zo wordt bijvoorbeeld bij de social media video-reclame, waarin wordt gesteld dat T-Mobile niet haar prijzen verhoogt een duidelijke disclaimer in beeld gebracht dat T-Mobile wel een inflatiecorrectie toepast. De reclame-uiting op de website van T-Mobile is niet misleidend, omdat duidelijk is dat de genoemde prijsverhogingen zien op bestaande klanten en de inflatiecorrectie duidelijk is vermeld. Hierbij is het refereren aan “forse” en “fikse” prijsverhogingen niet onrechtmatig, omdat de prijsverhoging bij Ziggo en KPN aanzienlijk hoger is dan die bij T-Mobile. De radioreclame wordt wel onrechtmatig geacht, omdat hierbij op geen enkele wijze melding wordt gemaakt van de inflatiecorrectie.

 

IEPT20190521, Rb Den Haag, Ziggo v T-Mobile

 

ECLI:NL:RBROT:2019:4601