Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Eco Board Company (International)” / “ECO Boardcompany” en handelsnaam “ECOBoard International”

Print this page 05-07-2019
IEPT20190521, Rb Gelderland, ECOBoard International v ECO Board Company

ECOboard Company International heeft handelsnaam “ECOboard Company International” gebruikt: blijkt uit e-mail en domeinnaam www.ecoboardcompany.com, aangezien betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft en Eco Board Company International onder die naam deelneemt aan handelsverkeer. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Eco Board Company (International)” / “ECO Boardcompany” en handelsnaam “ECOBoard International”: geringe afwijking, partijen richten zich op zelfde internationale markt, waaronder Nederland en aard ondernemingen is vergelijkbaar, concrete verwarring voorgekomen. Verweer dat naam EcoBoard door meer partijen wordt gebruikt in verschillende logo’s en beschrijvend is faalt: naam ECOboard International niet zodanig beschrijvend dat naam niet mag worden gemonopoliseerd, overgelegde logo’s onvoldoende toegelicht.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Handelsnaam verzoekprocedure. ECOboard International is opgericht in mei 2012 en voert deze naam als handelsnaam. De activiteiten van ECOboard International bestaan met name uit de internationale verkoop van ecologische vezelplaten (“biobased plaatmateriaal”). De heer [naam bestuurder verwerende partij] handelde tot juli 2016 onder meer onder de naam ABC Boardcompany International B.V. en onder de naam Animal Welfare B.V.. [naam bestuurder] en [naam bestuurder verwerende partij] kennen elkaar al jaren en hebben van juni 2012 tot eind 2017 diverse gesprekken en onderhandelingen gevoerd om een samenwerking aan te gaan met betrekking tot de productie en verkoop van biobased plaatmateriaal in en buiten Europa. Op 26 juli 2016 heeft [naam bestuurder verwerende partij] de statutaire naam in het handelsregister van ofwel Animal Welfare B.V. ofwel ABC Boardcompany International B.V. gewijzigd in Eco Board Company International. De samenwerking is uiteindelijk niet van de grond gekomen. ECOboard International verzoekt nu een veroordeling om Eco Board Company International te veroordelen om onder meer de handelsnamen en de domeinnaam www.ecoboardinternational.com  zodanig te wijzigen dat daarin het woord “ECOBoard” of “Eco Board” niet in voorkomt.

 

ECOboard Company International stelt dat zij niet de handelsnaam  “ECOboard Company International” gebruikt, maar dat verweer gaat niet op. Uit een e-mail en uit de gebruikte domeinnaam www.ecoboardcompany.com, waaraan een website is gekoppeld met een bedrijfsmatig karakter en waarmee wordt deelgenomen aan het handelsverkeer blijkt volgens de kantonrechter dat de handelsnaam wordt gebruikt. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van verwarringsgevaar tussen de handelsnamen “Eco Board Company (International)” / “ECO Boardcompany” en de handelsnaam “ECOBoard International”. Er is een geringe afwijking tussen de handelsnamen en de aard van de ondernemingen is vergelijkbaar. Daarnaast is aangetoond dat concrete verwarring heeft plaatsgevonden.

 

ECO Board Company wordt veroordeeld om haar handelsnaam te wijzigen. Aangezien zij niet haar domeinnaam kan wijzigen wordt dit deel van de vordering afgewezen.

 

IEPT20190521, Rb Gelderland, ECOBoard International v ECO Board Company

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:2216