Vordering zaaddonor [T] tot herroeping vonnis wegens bedrog afgewezen

22-06-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20190522, Rb Amsterdam, Undercover in Nederland
(Met dank aan Josine van den Berg, Mount Law)

Vordering van zaaddonor [T] tot herroeping vonnis van 4 december 2013 (IEPT20131204) van deze rechtbank over uitzending ‘Undercover in Nederland’ afgewezen: niet voldaan aan voorwaarden die worden gesteld aan een beroep op bedrog in de zin van artikel 382 sub a Rv nu [T] vermeende bedrog redelijkerwijze eerder had kunnen ontdekken, beslissing zou bij juiste voorstelling van zaken niet anders zijn uitgevallen.

 

PROCESRECHT

 

Zaaddonor [T] heeft verschillende procedures aanhangig gemaakt tegen SBS c.s. vanwege een uitzending in 2011 van het programma 'Undercover in Nederland'. In deze uitzending werd uiteengezet dat [T] wensmoeders, tijdens contact met hen over een mogelijke zaaddonatie, niet informeerde dat bij hem 'syndroom van Asperger' was gediagnosticeerd. [T] heeft in deze procedures gesteld dat SBS c.s. onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Bij vonnis van 4 december 2013 (IEPT20131204) heeft de rechtbank Amsterdam de vorderingen van [T] afgewezen. In deze procedure vordert [T] met een beroep op artikel 382 sub a Rv herroeping van dit vonnis. [T] stelt dat de presentator van het programma, [S], zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog door een wensmoeder onder druk te zetten een voor [T] nadelige verklaring af te leggen en hierover te zwijgen tijdens de procedure.

 

De rechtbank wijst de vordering tot herroeping af. De rechtbank overweegt daartoe dat niet is voldaan aan de voorwaarde van artikel 382 sub a Rv dat het bedrog eerst na de uitspraak moet zijn ontdekt. Niet duidelijk is waarom het vermeende bedrog niet al tijdens de eerste procedure had kunnen worden ontdekt. Daarbij wordt ten overvloede overwogen dat ook niet is voldaan aan de voorwaarde dat de beslissing van de rechtbank bij een juiste voorstelling van zaken anders zou zijn uitgevallen. De beslissing is niet enkel gebaseerd op de verklaring van de desbetreffende wensmoeder, maar ook op die van andere wensmoeders.   

 

IEPT20190522, Rb Amsterdam, Undercover in Nederland

 

(kopie origineel vonnis volgt)