Auteursrechtinbreuk door plaatsing van 14 door eiser gemaakt foto’s op website gedaagde

Print this page 28-06-2019
IEPT20190614, Rb Amsterdam, Foto catsuit

Auteursrechtinbreuk door plaatsing op website van 14 door eiser gemaakt foto’s waarop van een door een zakenpartner van gedaagde ontworpen catsuit te zien is. Schadevergoeding begroot op bijna € 8.000: licentievergoeding van € 280 per foto vermeerderd met 200% wegens inbreuk op persoonlijkheidsrechten.

 

AUTEURSRECHT

 

Eiser heeft op een boekpresentatie foto’s gemaakt waarop de schrijfster een catsuit draagt dat door een zakenpartner van gedaagde is ontworpen. Gedaagde heeft 14 van deze foto’s op een website geplaatst waarop catsuits worden verkocht.

 

De kantonrechter oordeelt dat hierdoor sprake is van inbreuk op het auteursrecht van eiser. De foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd nu de door eiser genoemde keuzes (zoals een bepaalde uitsnede, lichtinval of de hoek van waaruit de foto is genomen) het resultaat zijn van scheppende menselijke arbeid. Het feit dat op de foto’s het catsuit van de zakenpartner van gedaagde te zien is, maakt dit niet anders. Door deze foto’s zonder de toestemming van eiser online te plaatsen is sprake van inbreuk. De gevorderde schadevergoeding van € 7.879 wordt toegewezen. Het bedrag is opgebouwd uit een licentietarief van € 280 dat geldt voor 14 foto’s, vermenigvuldigd met 200% wegens inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van eiser. Ook de ex artikel 1019h  Rv gevorderde proceskostenveroordeling van ruim duizend euro wordt toegewezen nu de zaak volgens de kantonrechter de categorie ‘zeer eenvoudig’ ontstijgt.

 

IEPT20190614, Rb Amsterdam, Foto catsuit

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:4334