Publieke Website jheronimusbosch.org geen gezamenlijk werk

Print this page 24-09-2019
IEPT20190619, Rb Amsterdam, Stichting Bosch

BRCP geen auteursrechthebbende “Showcase Website” op grond van artikel 8 Aw: niet BRCP maar gedaagde heeft website gepubliceerd en gedaagde als maker vermeld. Publieke Website geen gemeenschappelijk werk: weliswaar resultaat van gezamenlijke inspanningen, maar verschillende bijdragen zijn te onderscheiden, onderdelen los toepasbaar. Onderzoeksportal niet auteursrechtelijk beschermd: heeft feitelijk karakter van een databank, geen creatieve keuzes bij vorm of structuur gemaakt. BRCP rechthebbende op domeinnaam www.jheronimusbosch.org: registratie domeinnaam door gedaagde uitgevoerd als teamlid van BRCP. Te laat opleveren Publieke Website geen wanprestatie gedaagde: verplichtingen uit aanvankelijke overeenkomst vervuld, geen nadere schriftelijke afspraken gemaakt, mede afhankelijk van overige teamleden, website positief ontvangen door Getty Foundation. Gedaagde hoeft niet de inlogcodes Publieke Website en Onderzoeksportal aan BRCP te verstrekken, op hem rust niet een dergelijke verplichting, gedaagde komt verplichting om medewerking te verlenen aan aanpassing Publieke Website en Onderzoeksportal na. Reconventie: Gedaagde auteursrechthebbende op op open source software gebaseerde “curtain viewer”: zelfstandig, nieuw werk door aanpassingen open source software, creatieve keuzes gemaakt door minimalistisch ontwerp als gevolg van weglaten of onzichtbaar maken bedieningselementen. Gestitchte beelden betreffen gezamenlijk werk: foto’s auteursrechtelijk beschermd, auteursrecht ligt bij BRCP, creatieve keuzes gemaakt door gedaagde bij stitchen beelden, gestitchte beelden kunnen niet worden gescheiden van onderliggende foto’s.

 

AUTEURSRECHTONRECHTMATIGE DAAD

 

Zie ook kort geding vonnissen IEPT20180912 en IEPT20190307. BRCP Bosch Research and Conservation Project (“BRCP”) is in 2010 opgericht met als doel de verdieping van de kennis van het werk van Jheronimus Bosch door middel van nieuw internationaal wetenschappelijk onderzoek, waarbij de nadruk ligt op objectonderzoek met modern technische hulpmiddelen. Hiertoe is in een door BRCP samengesteld team onderzoek gedaan naar het werk en de werkwijze van Bosch. Op enig moment is eiser bij het project betrokken geraakt. In mei 2013 heeft [gedaagde] op www.jheronimusbosch.org een door hem ontwikkelde website gepubliceerd waarop een aantal schilderijen van Bosch van een museum in Venetië kan worden bekeken met de door [gedaagde] ontwikkelde technieken en waarop informatie over het project en BRCP wordt gegeven (hierna: de Showcase Website). In het kader van het project en de tentoonstelling zou een website tot stand komen waarop de schilderijen van Bosch door het publiek kunnen worden bekeken met gebruikmaking van de moderne digitale technieken, waaronder de curtain viewer (hierna: de Publieke Website). Deze website is uiteindelijk op 31 december 2016 gepubliceerd, nadat de tentoonstelling al had plaatsgevonden. BRCP stelt nu auteursrechthebbende c.q. gemeenschappelijk auteursrechthebbende te zijn van de websites.

 

De rechtbank oordeelt dat BRCP geen auteursrechthebbende is van de Showcase Website. Niet BECP maar gedaagde heeft de website gepubliceerd en gedaagde is als maker vermeld, waardoor een beroep op artikel 8 Aw niet opgaat. De publieke website is geen gemeenschappelijk werk, omdat de verschillende bijdragen van partijen te onderscheiden zijn. Het Onderzoeksportal is niet auteursrechtelijk beschermd, omdat in feite sprake is van een databank, waarbij  auteursrechtelijke bescherming alleen betrekking kan hebben op de structuur van de databank zelf. Hierbij zijn echter in casu geen creatieve keuzes gemaakt.

 

BRCP is rechthebbende op de domeinnaam www.jheronimusbosch.org. Hoewel gedaagde de domeinnaam heeft geregistreerd heeft hij dit gedaan als teamlid van BRCP. Dat de Publieke Website niet tijdig is opgeleverd levert geen wanprestatie van gedaagde op, aangezien hij zijn verplichtingen uit de aanvankelijke overeenkomst heeft vervuld, er geen nadere schriftelijke afspraken zijn gemaakt en gedaagde ook afhankelijk was van overige teamleden. Daarnaast wordt overwogen dat de Getty Foundation (die de website heeft gesubsidieerd) positief op de website heeft gereageerd en BRCP erkent dat gedaagde daaraan een waardevolle bijdrage heeft geleverd.

 

Er rust geen verplichting op gedaagde om de inlogcodes van de website aan BRCP te verstrekken. De verplichting die wel op gedaagde rust is het verlenen van medewerking aan de aanpassing van de Publieke Website en het Onderzoeksportal. Deze verplichting is gedaagde wel nagekomen. In reconventie wordt geoordeeld dat gedaagde de auteursrechthebbende is van de zogenaamde “curtain viewer”. Er is sprake van een zelfstandig, nieuw werk door de aanpassing van open source software en er zijn creatieve keuzes gemaakt door een minimalistisch ontwerp als gevolg van het weglaten of onzichtbaar maken van bedieningselementen. De gestitchte beelden zijn een gezamenlijk werk van partijen. De gebruikte foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd en het auteursrecht ligt bij BRCP. Gedaagde heeft creatieve keuzes gemaakt bij het stitchen van de beelden (onder meer de afwerking of verwijdering van de randen van de schilderijen en de toepassing van blendingtechnieken en kleurcurves). De gestitchte beelden kunnen volgens de rechtbank niet worden gescheiden van onderliggende foto’s.

 

IEPT20190619, Rb Amsterdam, Stichting Bosch

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:5033