Powerbike niet onrechtmatig gehandeld jegens Fietsunie door indienen DMCA-klacht bij Google

Print this page 21-06-2019
IEPT20190619, Rb Gelderland, Fietsunie v Powerbike
(Met dank aan Dmitry Grobokopatel, JPR Advocaten)

Sprake van auteursrecht op teksten website Powerbike: de keuze, schikking en combinatie van de zeer feitelijke en technische omschrijvingen op een oorspronkelijke wijze resulteert in een auteursrechtelijk beschermd werk. Powerbike heeft geen misbruik van haar bevoegdheid gemaakt ex artikel 3:13 lid 2 BW door een DMCA-Klacht in te dienen bij Google: Powerbike kon op basis van haar auteursrechten optreden tegen de inbreuk, onduidelijk welke andere bevoegdheden Powerbike voor ogen staat. Powerbike heeft door het indienen van de klacht ook niet op een andere wijze onrechtmatig jegens Fietsunie gehandeld: Fietsunie onvoldoende onderbouwd dat Powerbike de klacht heeft ingediend om haar te schade en dat de klachtprocedure bij Google zo is ingericht dat er geen ingericht voor een website uit de zoekresultaten wordt gehaald, maakt niet dat Powerbike niet van deze procedure gebruik had mogen maken.

 

AUTEURSRECHTONRECHTMATIGE DAAD

 

Fietsunie drijft een onderneming gespecialiseerd in het ombouwen van bestaande naar elektrisch aangedreven fietsen. Powerbike legt zich onder meer toe op de verkoop van materialen ten behoeve van elektronische fietsen.

Volgens Powerbike maakt Fietsunie op enig moment inbreuk op auteursrechten van Powerbike, doordat – naar de mening van Powerbike – Fietsunie teksten van de website van Powerbike heeft gekopieerd en op de website van Fietsunie heeft geplaatst. Powerbike heeft in november 2017 een DMCA-klacht ingediend bij Google. Google heeft vervolgens de website van Fietsunie uit haar zoekresultaten verwijderd. Hierna heeft Fietsunie een counter notice aan Google gezonden waarin zij heeft gemeld niet eens te zijn met het verwijderingsverzoek. Zij bestrijdt dat de teksten op haar website een 100% kopie zijn van de teksten van Powerbike. Fietsunie heeft Powerbike aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden schade als gevolg van de DMCA-klacht. Hierop heeft Powerbike op diezelfde datum gereageerd met de constatering dat de teksten op de website van Fietsunie gewijzigd zijn en te kennen gegeven dat zij de DMCA-klacht nog diezelfde avond heeft ingetrokken. Google heeft op 23 november 2017 te kennen gegeven aan partijen dat de toegang tot www.fietsunie.nl is hersteld.

 

Fietsunie vordert nu dat de kantrechter voor recht verklaart dat Powerbike misbruik van haar bevoegdheid heeft gemaakt ex artikel 3:13 lid 2 BW dan wel onrechtmatig heeft gehandeld jegens Fietsunie door de DMCA-klacht zonder enige onderbouwing in te dienen, wetende dat dit onrechtmatige schade bij Fietsunie zou leiden, welke schade zij heeft begroot op € 15.427,15.

 

Volgens Fietsunie wist Powerbike dat de klacht tot het dichtzetten van de website van Fietsunie door Google zou leiden. Zij had gebruik moeten maken van andere bevoegdheden. De DMCA-klacht was niet onderbouwd en Fietsunie betwist dat er sprake zou zijn van auteursrechtelijke beschermde content. De handelswijze van Powerbike kwalificeert als onrechtmatig. Er is geen sprake van onrechtmatige mededinging ; de DMCA-klacht is ingezet als wapen in de concurrentiestrijd.

 

Naar het oordeel van de kantonrechter is er echter geen sprake van onrechtmatig handelen door Powerbike. De teksten op de website van Powerbike mogen dan wel feitelijk en technisch zijn, de manier waarop ze zijn geordend en gecombineerd, maken dat de teksten bij elkaar een intellectuele schepping vormen en als geheel auteursrechtelijk beschermd zijn. De kantonrechter verwijst naar Infopaq (HvJEU, IEPT20090716) en Stokke (HR, IEPT20130222). Ook heeft Powerbike geen misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 lid2 BW. Powerbike had, op basis van haar auteursrecht, de bevoegdheid om op te treden tegen de inbreuk. Niet is duidelijk geworden van welke bevoegdheden Powerbike dan gebruik had moeten maken. Een kort geding had partijen op hoge kosten gedreven en daarmee was de inbreuk niet onmiddellijk gestopt. Dat de procedure bij Google zo is ingericht dat na een klacht zonder onderzoek een website uit de zoekresultaten wordt gehaald, maakt niet dat Powerbike niet van deze procedure gebruik had mogen maken.

 

IEPT20190619, Rb Gelderland, Fietsunie v Powerbike

 

(Kopie originele vonnis)