KRO-NCRV mag uitzending Pointer over frauderende thuiszorgorganisatie door laten gaan

Print this page 03-07-2019
IEPT20190626, Rb Rotterdam, KRO-NCRV

Uitzending Pointer van KRO-NCRV en artikel van Follow the Money waarin eiseressen in verband worden gebracht met zorgfraude, niet verboden: aantijgingen vinden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal, er is eiseressen voldoende mogelijkheid tot wederhoor geboden en door KRO-NCRV verklaard dat portret van eiseres sub 1 wordt geblurred. KRO-NCRV hoeft stukken die de aantijgingen zouden ondersteunen niet aan eiseressen te verstrekken: een dergelijke verplichting bestaat niet naar Nederlands recht.

 

PUBLICATIE

 

Kort geding. KRO-NCRV was van plan een in een televisieprogramma en een radioprogramma uit te zenden waarin eiseressen ter sprake zullen komen. De programma’s zullen draaien om thuiszorgorganisaties die meer zorg declareren dan leveren en in de programma’s wordt beweerd dat eiseressen lager gekwalificeerd personeel inzetten terwijl er voor hoger gekwalificeerd personeel wordt gedeclareerd. Partijen zijn in dit verband Eiseressen, bestaande uit een thuiszorgorganisatie en een bij de organisatie betrokken privé persoon. Eiseressen vorderen een verbod op het uitzenden van het programma en meer in het bijzonder een verbod op uitzending van de aantijgingen van zorgfraude en verdachtmakingen. Verder vordert eiseres sub 1 dat de voorzieningenrechter KRO-NCRV verbiedt haar portret af te beelden.

 

In de uitzending zal, naar door KRO-NCRV en FTM is betoogd, met name aandacht worden geschonken aan de hoge winstmarge van de thuiszorgorganisatie (circa 40% in een sector waar circa 3% de norm is) en aan de beoogde dividenduitkering van een miljoen euro aan de holding van [eiseres sub 1]. Het is de bedoeling dat de vergaarde informatie wordt voorgelegd aan een aantal deskundigen dat daarover in de uitzending hun mening geeft. Toegelicht is dat, en hoe, uitgebreid feitelijk onderzoek is gedaan. Tegen die achtergrond is de voorzieningenrechter van oordeel dat het in ieder geval om een zakelijke kwestie gaat en dat voldoende steun in de feiten beschikbaar is voor het uitgangspunt.

 

De subsidiaire vordering ziet mede op afbeelding van het portret van eiseres sub 1 . Nu ter zitting is verklaard dat haar gezicht zal worden geblurred in de uitzending, is daarbij in zoverre geen belang.

 

IEPT20190626, Rb Rotterdam, KRO-NCRV

 

ECLI:NL:RBROT:2019:5084