Frand-verweer faalt

Print this page 26-02-2020
IEPT20190702, Hof Den Haag, Philips v Wiko

Beroep op litispendentieregel (artikel 29 en 30 herschikte EEX-Vo) door Wiko om behandeling Frand-verweer aan te houden tot in Duitse procedure daarover is beslist afgewezen: in Duitse procedure sprake van andere octrooien dan in Nederlandse procedure, dus geen sprake van vereiste samenhang. Geen misbruik van recht door Philips, Frand-verweer (beroep op Huawei / ZTE-arrest (IEPT20150716) faalt: Wiko heeft niet bestreden dat zij zich voorafgaand aan instellen onderhavige procedure geen willing licensee heeft getoond. Geen misbruik van machtspositie door Philips: onvoldoende onderbouwd dat licentievoorstel Philips niet aan Frand-voorwaarden voldoet, onvoldoende onderbouwd dat aanbod Philips discriminatoir is, tegenvoorstel Wiko voldoet niet aan Frand-voorwaarden.

 

PROCESRECHTOCTROOIRECHT

 

Vervolg op het tussenarrest van 16 april 2019 (IEPT20190416), waarin werd geoordeeld dat octrooi EP 511 volgens het tweede hulpverzoek geldig zijn en dat Wiko hierop inbreuk maakt. Partijen kregen na het tussenarrest nog de gelegenheid om over het Frand-verweer te pleiten, waarover in het onderhavige eindarrest wordt beslist.

 

Het beroep van Wiko op de litispendentieregel uit artikel 29 en 30 herschikte EEX-Vo om de behandeling van het Frand-verweer aan te houden tot in de Duitse procedure daarover is beslist wordt afgewezen. De op verschillende territoirs betrekking hebbende respectieve verbod- en recallvorderingen in de onderscheiden procedures zijn gebaseerd op verschillende nationale octrooirechten (in Nederland de Nederlandse delen van EP 511, EP 659 en EP 525, in de Duitse procedure het Duitse deel van EP 744 dat niet ziet op het HSPA-protocol), waardoor niet wordt voldaan aan de vereiste samenhang.

 

Hierbij wordt onderzocht of aan de eisen van het Huawei / ZTE-arrest (IEPT20150716) is voldaan. Omdat Wiko niet heeft bestreden dat zij zich voorafgaand aan het instellen van de onderhavige procedure geen willing licensee heeft getoond wordt door het hof geoordeeld dat geen sprake is van misbruik van recht. Het verweer van Wiko dat toewijzing van de verbodsvorderingen zou leiden tot misbruik van een machtspositie door Philips wordt eveneens afgewezen. Wiko heeft onvoldoende onderbouwd dat het licentievoorstel van Philips niet aan de Frand-voorwaarden voldoet en onvoldoende onderbouwd dat het aanbod van Philips discriminatoir is. Verder wordt geoordeeld dat het tegenvoorstel van Wiko niet voldoet aan de Frand-voorwaarden.

 

IEPT20190702, Hof Den Haag, Philips v Wiko

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:3613