“Beter netwerk”- campagne KPN niet onrechtmatig jegens T-Mobile

Print this page 09-07-2019
IEPT20190708, Rb Den Haag, T-Mobile v KPN

(Met dank aan Roeland de Mol, Marjolein van Rest en Jaap Bremer, BarentsKrans en Gregor Vos en Rutger Stoop, Brinkhof)

 

Reclame uitingen binnen de “Beter netwerk”-campagne van KPN niet onrechtmatig jegens T-Mobile: niet wordt geclaimd dat het netwerk van KPN beter is dan andere netwerken, maar het netwerk maakt bepaalde activiteiten beter mogelijk; tekst van het liedje moet worden gezien als in de reclamewereld gebruikelijke vorm van overdrijving; Betere deal-uitspraak verwijst naar een aanbieding van KPN zelf. Claim dat netwerk van KPN een van de beste ter wereld is, is ook niet onrechtmatig jegens T-Mobile: In uitlating wordt verwezen naar onderzoek die claim onderbouwt en uiting dat KPN “de meest gewaardeerde aanbieder van tv en internet is” is inmiddels van de website verwijderd. De vordering van KPN in reconventie tot een ordemaatregel ten aanzien van de “Beloftes”-campagne van T-Mobile wordt afgewezen:  geen spoedeisend belang. Geen proceskostenveroordeling 1019h Rv: onvoldoende gebleken dat er specifieke kosten zijn gemaakt vanwege het beroep van KPN op de merkinbreuk.

 

RECLAMERECHT

 

Kort geding. Kern van de bezwaren van T-Mobile is dat KPN met haar “Beter netwerk”- campagne claimt een beter netwerk te hebben dan andere aanbieders, waaronder T-Mobile, terwijl deze claim niet juist is en bovendien niet objectief en controleerbaar. Voorafgaand aan dit kort geding heeft KPN, naar aanleiding van de door T -Mobile uitgebrachte dagvaarding, al enige wijzigingen aangebracht in de reclame-uitingen die in dit geding aan de orde zijn gesteld. De voorzieningenrechter neemt deze wijzigingen in aanmerking en gaat bij de beoordeling van de vordering van T-Mobile uit van de reclame-uitingen in gewijzigde versie.

 

Met KPN is de voorzieningenrechter van oordeel dat met een “Beter Netwerk” in deze reclame uitingen wordt bedoeld dat bepaalde activiteiten als gevolg van de huidige netwerkmogelijkheden tegenwoordig “beter” mogelijk zijn dan in het verleden. Bijvoorbeeld zoals in de reclame-uitingen naar voren komt: een koffiezetapparaat doormiddel van het netwerk gekoppeld aan een wekker. De uitingen maken duidelijk dat bepaalde activiteiten door een “beter netwerk” beter mogelijk zijn, maar daarbij wordt niet geclaimd dat het netwerk van KPN beter is. De uitingen met daarin de claim: “beter netwerk, betere deal” zijn evenmin onrechtmatig jegens T-Mobile, omdat wordt verwezen naar een aanbieding van KPN zelf. De uitspraak van KPN dat haar netwerk één van de beste ter wereld is wordt ondersteund door een onderzoek waarnaar ook wordt verwezen, waaruit blijkt dat het netwerk van KPN goede resultaten boekt. De uitlatingen zijn niet onjuist, misleidend, onrechtmatig vergelijkend en zijn objectief en controleerbaar en daarom niet onrechtmatig jegens T-Mobile.

 

In reconventie vordert KPN een ordemaatregel met betrekking tot de “Beloftes”-campagne van T-Mobile . Deze vordering wordt afgewezen vanwege een gebrek aan spoedeisend belang. KPN heeft onvoldoende onderbouwd waarom zij tot 18 juni 2019 – als reactie op de dagvaarding van T-Mobile – heeft gewacht om te ageren tegen de “Beloftes”- campagne van T-Mobile die in augustus 2018 is gelanceerd.

 

IEPT20190708, Rb Den Haag, T-Mobile v KPN

 

(Kopie originele vonnis)