Petit Bateau moet inbreukmakende producten in Nederland en Frankrijk vernietigen

Print this page 12-07-2019
IEPT20190711, Rb Amsterdam, Petit Bateau

Petit Bateau schendt auteurs- en persoonlijkheidsrechten van kunstenaar [S] op een bloemenprint op kleding: [B] heeft geen ontwerp gemaakt dat [S] heeft uitgevoerd en [S] heeft als beeldend kunstenaar de artistieke prestatie verricht. [S] heeft geen toestemming voor exploitatie van de bloemenprint gegeven Vordering tot vernietigen van alle in de EU in voorraad zijnde inbreukmakende kleding: alleen voor NL en Frankrijk toewijsbaar, voor de overige EU-landen heeft [S] onvoldoende gesteld.

 

AUTEURSRECHT

 

Kort geding. [S], beeldend kunstenaar, heeft voor in de ruimte waarin de afstudeercollectie van ontwerpduo [B] werd tentoongesteld, een wand beschilderd met een bloemenprint.

bloemenwand.png

Ontwerpduo [B] heeft een kledingcollectie ontworpen voor Petit Bateau met daarop een kopie van deze bloemenprint. [S] heeft geen contact gehad met Petit Bateau over het gebruik van zijn print. [S] stelt dat Petit Bateau inbreuk maakt op zijn auteursrecht op zijn wandschildering en zijn persoonlijkheidsrecht en vordert onder andere vernietiging van de inbreukmakende producten in de EU.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat het auteursrecht op de wandschildering alleen bij [S] rust. [B] heeft verklaard dat [S] deze heeft geschilderd terwijl het ontwerpduo in dezelfde ruimte werkte aan de presentatie. Ze hebben gedrieën gesproken over compositie, formaat en kleur, maar dit heeft [S] weersproken. [B] heeft geen ontwerp gemaakt dat [S] heeft uitgevoerd .[S] heeft als beeldend kunstenaar de artistieke prestatie verricht en is daarbij mogelijk mede tot bepaalde keuzes gekomen na inbreng van het ontwerpduo. Dit betekent dat [S] enig maker van de bloemenprint is. [S] heeft [B] geen toestemming gegeven tot het exploiteren van de wandschildering. Petit Bateau heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat [S] wel instemde met gebruik van de wandschildering. Ze heeft dit ook niet bij [S] geverifieerd. [S] heeft recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van de gekopieerde bloemenprint door Petit Bateau en kan op grond van zijn persoonlijkheidsrecht zich ook verzetten tegen de vermelding op de kartonnen kledinglabels, waarop nu staat dat [B] de bloemenprint heeft ontworpen in samenwerking met [S], terwijl [S] als enig auteursrechthebbende dat recht niet heeft overgedragen aan [B].

 

De vorderingen tot het staken van de inbreuk en het vernietigen van de inbreukmakende producten zijn toewijsbaar voor het grondgebied van Nederland en Frankrijk. Uit het door Petit Bateau ingewonnen juridisch advies over het Franse auteursrecht, blijkt dat het auteursrecht bij de maker ligt, wat in dit geval alleen [S] is. Daarom kunnen naar Frans recht in Frankrijk de genoemde vorderingen ook worden toegewezen. Voor de overige EU-landen heeft [S] onvoldoende gesteld om te kunnen oordelen of de vorderingen naar het recht van die landen toewijsbaar zijn.

 

IEPT20190711, Rb Amsterdam, Petit Bateau

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:4963