Informatie over AIVD-bron dient te worden verwijderd uit boek ‘Het is oorlog maar niemand die het ziet’

Print this page 16-07-2019
IEPT20190712, Rb Amsterdam, De Staat v Podium

Bepaalde informatie over AIVD-bron dient te worden verwijderd uit boek ‘Het is oorlog maar niemand die het ziet’: kans dat gegevens het leven van de bron in gevaar zullen brengen niet op voorhand verwaarloosbaar.

 

PUBLICATIE

 

De Volkskrant- journalist Huib Modderkolk is voornemens het boek “Het is oorlog maar niemand die het ziet” te publiceren bij uitgeverij Podium. Het boek gaat over de kwetsbaarheid van een samenleving is die steeds meer vertrouwt op techniek. Modderdolk heeft een manuscript van het boek aan de AIVD gegeven zodat de dienst het boek kon lezen en kon beoordelen op het mogelijk schenden van lopende operaties of het in gevaar brengen van personen. Na overleg zijn enkele passages verwijderd uit het boek. De AIVD is hiermee nog niet tevreden en vordert verwijdering van 13 extra woorden. De Staat stelt daartoe dat het hier gaat om informatie die als “zeer geheim” kan worden gekwalificeerd. Het gaat om informatie aan de hand waarvan de identiteit en de verblijfplaats van een AIVD-bron kan worden achterhaald, waardoor deze bron in levensgevaar wordt gebracht, zo stelt de AIVD.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat De Staat bepaalde passages wil laten verbieden voordat het boek is gepubliceerd en dat een dergelijk verbod alleen kan worden gegeven als de publicatie tot onherstelbare schade zal leiden en, indien die publicatie pas achteraf onrechtmatig zou worden geacht, de nadelige gevolgen van de openbaarmaking niet meer kunnen worden hersteld door middel van een op dat moment uit te spreken veroordeling tot rectificatie of vergoeding van schade. Hiervan is volgens de voorzieningenrechter sprake. Hoewel niet met zekerheid valt te zeggen hoe groot de kans is dat juist deze gegevens het leven van de bron in gevaar zullen brengen, is deze kans naar het oordeel van de voorzieningenrechter in ieder geval niet op voorhand verwaarloosbaar. Dit betekent dat het belang van Modderkolk en Podium om het boek door vermelding van deze gegevens zoveel mogelijk zeggingskracht en geloofwaardigheid te geven moet wijken voor het belang van de Staat om te waken voor de veiligheid van deze bron, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

 

IEPT20190712, Rb Amsterdam, De Staat v Podium

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:5017