Geen inbreuk op auteursrecht fotograaf door portret van Mathijs Bouwman op te nemen bij door hem geschreven artikelen op website Dutch News

Print this page 15-07-2019
IEPT20190712, Rb Amsterdam, Dijkstra v Dutch News
(Met dank aan Corstiaan Kan, Bremer & De Zwaan)

Geen inbreuk op auteursrecht fotograaf door portret van Mathijs Bouwman op te nemen bij door hem geschreven artikelen op website Dutch News: sprake van de in artikel 19 lid 3 Aw genoemde uitzonderingssituatie waarin een in opdracht gemaakt portret zonder toestemming van de maker door de geportretteerde aan nieuwsbladen of tijdschriften worden aangeboden.

 

AUTEURSRECHT

 

Dutch News heeft op haar website bij verschillende door Mathijs Bouman geschreven artikelen een door fotograaf Dijkstra gemaakt portret van Bouman geplaatst, zonder diens toestemming en naamsvermelding. Dijkstra stelt dat Dutch News hiermee inbreuk heeft gemaakt op zijn auteurs- en persoonlijkheidsrechten. Dutch News stelt dat geen sprake is van een auteursrechtinbreuk, omdat de uitzonderingssituatie van artikel 19 lid 3 van de Auteurswet (Aw) zich hier voordoet. De rechtbank oordeelt dat dit verweer slaagt.

 

De rechtbank overweegt dat volgens dit artikel in opdracht gemaakte fotografische portretten zonder toestemming van de maker door de geportretteerde aan nieuwsbladen of tijdschriften mogen worden aangeboden en door deze worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt. Naar de strekking van artikel 19 Aw geldt dit volgens de rechtbank ook voor tv-nieuwsprogramma’s en websites. Vaststaat dat Mathijs Bouman Dutch News toestemming heeft gegeven de foto te gebruiken. Dutch News hoefde gelet op artikel  19 lid 3 Aw, de naam van de maker niet te vermelden nu Dutch News heeft aangetoond dat de naam van de maker niet op of bij het oorspronkelijke portret was aangeduid.

 

Tot slot speelt de vraag of sprake is van een in opdracht gemaakt portret in de zin van artikel 19 lid 4 Aw. Tussen partijen is niet in geschil dat de foto in opdracht is gemaakt. Anders dan Dijkstra stelt, is de omstandigheid dat deze opdracht feitelijk is verstrekt door een derde, naar het oordeel van de rechtbank niet van doorslaggevend belang. De geportretteerde heeft te kennen gegeven belang te hebben gehad bij de totstandkoming van de foto, vanwege het promotionele karakter van publicatie daarvan. Gelet hierop oordeelt de rechtbank dat de foto (mede) ten behoeve van de geportretteerde is gemaakt.

 

Het bovenstaande betekent dat de rechtbank oordeelt dat inderdaad sprake is van de in artikel 19 lid 3 Aw genoemde uitzonderingssituatie en dat Dutch News derhalve geen inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Dijkstra.

 

IEPT20190712, Rb Amsterdam, Dijkstra v Dutch News

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:4919