Reëel (indirect) verwarringsgevaar ondanks geografische afstand tussen ondernemingen

Print this page 03-09-2019
IEPT20190717, Rb Noord-Holland, Thuiszorg de Zonnestraal v Thuiszorg De Zonnestraal

Handelsnaam “Thuiszorg De Zonnestraal” maakt inbreuk op handelsnaam “Thuiszorg de Zonnestraal”: volledige auditieve overeenstemming en slechts minimale schriftelijke afwijking, sprake van soortgelijke diensten, ondanks afstand van 130 km tussen beide ondernemingen en het lokale verzorgingsgebied is gevaar voor - in ieder geval indirecte - verwarring reëel.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Verzoekster is op 1 mei 2015 de eenmanszaak Thuiszorg de Zonnestraal gestart. Verweerder exploiteert sinds 18 april 2017 een thuiszorginstelling in Hoofddorp onder de naam Thuiszorg De Zonnestraal. Kern van het geschil is de vraag of het gebruik de handelsnaam “Thuiszorg De Zonnestraal” door verweerder in strijd is met artikel 5 Handelsnaamwet.

 

Verweerder betwist dat verzoekster haar handelsnaam rechtmatig voerde voordat zij de handelsnaam medio 2017 gingen gebruiken. De kantonrechter is van oordeel dat verzoekster onder andere met de overgelegde jaarrekeningen, facturen, e-mails en het zorgleefplan voldoende heeft aangetoond dat zij de handels “Thuiszorg de Zonnestraal” vanaf 1 mei 2015 rechtmatig heeft gevoerd.

 

De kantonrechter is van oordeel dat beide handelsnamen nagenoeg volledig overeenstemmen. Er is sprake van volledige auditieve overeenstemming en schriftelijk gezien wijken de handelsnamen slechts zeer minimaal van elkaar af. Het verschil in vormgeving van het logo leidt niet tot een ander oordeel. Met betrekking tot de mate waarin de aard van de ondernemingen overeenstemmen, stelt de kantonrechter dat de aangedragen verschillen zich op ondergeschikte punten voordoen. In beide handelsnamen komt dezelfde aanduiding van de te leveren diensten voor, hetgeen bijdraagt aan de te duchten verwarring bij het publiek. De kantonrechter is van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat het gebruik van de handelsnaam “Thuiszorg De Zonnestraal” door verweerder bij het publiek tot verwarring tussen beide ondernemingen kan leiden. Het gevaar voor directe verwarring is beperkt, maar doordat beide ondernemingen precies dezelfde handelsnaam gebruiken en de aard van de ondernemingen overstemt is het gevaar voor indirecte verwarring reëel. Hierbij is van belang dat er in de praktijk daadwerkelijk verwarring is ontstaan. Geconcludeerd wordt dat de handelsnaam van verweerder in strijd is met artikel 5 Handelsnaamwet.

 

IEPT20190717, Rb Noord-Holland, Thuiszorg de Zonnestraal v Thuiszorg De Zonnestraal

 

ECLI:NL:2019:RBNHO:2019:7112