Procedure voortgezet ondanks ontbinding gedaagde Z&P Expat

Print this page 15-08-2019
IEPT20190719, Rb Den Haag, Nirea v Z&P Expat

Procedure tegen Z&P Expat die daags na dagvaarding ontbonden is en bij gebrek aan baten direct opgehouden te bestaan kan worden voortgezet: ook als rechtspersoon bij gebrek aan baten is opgehouden te bestaan voorziet artikel 2:23c(1) BW  in de mogelijkheid om de vereffening te heropenen en de rechtspersoon te doen herleven. Door ophouden te bestaan  van Z&P Expat heeft Nirea geen belang meer bij inbreukverboden: gestelde voortdurende (dreigende) inbreuk is hiermee beëindigd, voor zover er nog dreiging is omdat activiteiten Z&P expat zijn verhangen naar Z&P Advies(groep) B.V. zal een aan Z&P Expat gericht verbod inbreuk niet voorkomen. Spoedeisend belang bij vordering tot betaling € 39.000 wegens schending onthoudingsverklaring: doordat Z&P Expat kort na dagvaarding is opgehouden te bestaan geldt dat verhaalmogelijkheden minder kansrijk worden hoe meer tijd verstrijkt, spoedeisend belang omdat alleen door heropening van de vereffening Z&P Expat herleeft en in bodemprocedure kan worden betrokken, welke uitkomst niet kan worden afgewacht. Z&P Expat veroordeeld in artikel 1019h Rv proceskosten (€ 6.000 volgens indicatietarief): verboden naar moment van dagvaarden niet onrechtmatig of ongegrond, dus Z&P Expat is grotendeels in ongelijk gestelde partij.

 

PROCESRECHT

 

Kort geding. In 2018 is tussen partijen gecorrespondeerd over een gestelde inbreuk op handelsnaam/merkrechten op “Expatize” door Z&P Expat. Z&P Expat heeft toen een onthoudingsverklaring opgesteld met boetebeding. Nirea constateert later dat er nog steeds inbreuk wordt gemaakt en dagvaardt Z&P Expat op 14 juni 2019. Op 18 juni 2019 is Z&P Expat door middel van een zogenoemde turbo-liquidatie opgehouden te bestaan.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de procedure gewoon kan worden  voortgezet, ondanks de ontbinding van Z&P Expat. Ook als een rechtspersoon bij gebrek aan baten is opgehouden te bestaan voorziet artikel 2:23c(1) BW  volgens de voorzieningenrechter in de mogelijkheid om de vereffening te heropenen en de rechtspersoon te doen herleven. Door het ophouden te bestaan van Z&P Expat heeft Nirea echter geen belang meer bij de gevorderde inbreukverboden. Nirea heeft wel spoedeisend belang bij haar vordering tot betaling van €39.000 wegens schending van de onthoudingsverklaring. Z&P Expat wordt veroordeeld in de artikel 1019h Rv proceskosten, aangezien zij als grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt, omdat de verboden naar het moment van dagvaarden niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen. De termijn voor het instellen van de hoofdzaak wordt ambtshalve op acht maanden gezet in plaats van de gebruikelijke zes maanden, zodat Nirea de mogelijkheid heeft eerst een verzoek tot heropening van de vereffening van het vermogen van Z&P Expat in te dienen.

 

IEPT20190719, Rb Den Haag, Nirea v Z&P Expat

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:7376