Auteursrechtinbreuk door overnemen van opmaak en teksten op flyers en teksten op website

Print this page 13-08-2019
IEPT20190722, Rb Noord-Nederland, Alleverfonline

Door eiser bedachte teksten op website en opmaak en tekst flyer auteursrechtelijk beschermd: door keuzes in woordgebruik en rangschikking van de woorden voldaan aan werktoets. Auteursrechtinbreuk door overnemen van opmaak en teksten op flyer en teksten op de website van eiser: gelijkenis is zo groot dat voldoende aannemelijk is dat de flyer en de website ontleend zijn aan de flyer en de website van eiser. Veroordeling beperkt tot de drie teksten die  zijn overgelegd door eiser: hoewel aannemelijk is dat meer teksten inbreukmakend zijn dient Vzgr voor concrete veroordeling over die teksten te beschikken. Vordering voor verbieden toekomstig kopiëren van (web)teksten of folderteksten niet toewijsbaar: onrechtmatigheid afhankelijk van of eiser auteursrechthebbende is en of sprake is van slaafse nabootsing, nog niet te beoordelen is. Vordering tot overdracht van de domeinnaam afgewezen: belang niet aannemelijk gemaakt en geen inbreuk op een (handelsnaam)recht. Vordering tot rectificatie toegewezen: op landingspagina van website en in flyer. Vordering van overzicht bestellingen en winst toewijsbaar, maar zonder waarmerking door accountant: voldoende belang door mogelijk gederfde winst als gevolg van inbreukmakende handelingen en misleiding klanten eiser door gedaagde.

 

AUTEURSRECHT

 

Kort geding. Op 5 april 2018 hebben eiser met zijn partner en [gedaagde 2] een vof opgericht die zich bezighield met het verkopen van verf van het Noorse merk Jotun via een website. In de loop van 2018 ontstond er een conflict, dat erin resulteerde dat beide partijen het vertrouwen in elkaar hebben opgezegd. Op 17 oktober 2018 is de website door eiser offline gezet. Op 29 oktober 2018 heeft eiser de domeinnaam geregistreerd en de handelsnaam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bijgeschreven bij zijn bestaande inschrijving. Sindsdien verkoopt hij via de website verf van Jotun. Eind 2018/begin 2019 is [gedaagde 2] een samenwerkingsverband aangegaan met [gedaagde 1]. [Gedaagde 1] heeft op 15 maart 2019 een eenmanszaak ingeschreven die zich onder meer bezig houdt met het online verkopen van verf van Jotun. [Gedaagde 2] heeft de inhoud van de website aangeleverd.  Eiser stelt dat [gedaagden 1 en 2] inbreuk heeft gemaakt op zijn auteursrecht door de teksten van eiser op zijn website alsmede de compositie van deze website, waaronder kleurstelling en plaatsing van foto’s over te nemen op de website, en door het overnemen van auteursrechtelijk beschermde teksten van eiser op zijn flyer.

 

De voorzieningenrechter is van oordeel dat door de gemaakte keuzes in woordgebruik en rangschikking van de woorden voldaan wordt aan het vereiste dat het werk een eigen, intellectuele schepping is van de auteur. Eiser heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat ook de opmaak van zijn website aan de werktoets voldoet. Er rust enkel een auteursrecht van eiser op de opmaak en de tekst op de flyer en op de teksten op de website van eiser.  

 

Naar oordeel van de voorzieningenrechter is door [gedaagden 1 en 2] onvoldoende onderbouwd betwist dat de tekst onder het kopje ‘Toepassing’ op de website van eiser alsook de tekst op de flyer door hemzelf zijn bedacht. Er rust derhalve een auteursrecht van eiser op de opmaak en de tekst op de flyer en op de teksten op de website van eiser. De voorzieningenrechter constateert dat de teksten en de opmaak op de flyer van [gedaagden 1 en 2] grotendeels identiek zijn aan de teksten en de opmaak op de flyer van eiser. Ook de teksten op de website zijn nagenoeg identiek aan de omschreven auteursrechtelijk beschermde teksten op de website van eiser. De flyer en de website maken derhalve inbreuk op het auteursrecht van eiser.

 

De vordering om gedaagden te verbieden in de toekomst teksten te kopiëren, is niet toewijsbaar aangezien nog niet kan worden beoordeeld of het kopiëren van de (web)teksten of folderteksten onrechtmatig is. De vordering tot overdracht van de domeinnaam wordt afgewezen. Het belang van eiser bij deze vordering is niet aannemelijk gemaakt. De vorderingen tot plaatsing van een rectificatie op de landingspagina en een rectificatie in de vorm van een flyer worden toegewezen.

 

Het gevorderde overzicht van bestellingen en winst is eveneens toewijsbaar. Eiser heeft voldoende belang bij dit overzicht, nu niet valt uit te sluiten dat hij winst heeft gederfd door het inbreukmakende handelen van [gedaagden 1 en 2]. De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat het briefje dat [gedaagden 1 en 2] had gevoegd bij de flyer bedoeld was om eventuele klanten van eiser te misleiden tot het doen van aankopen bij de website van [gedaagden 1 en 2]. De tevens gevorderde waarmerking van de opgave door een accountant wordt niet toegewezen. De voorzieningenrechter overweegt dat een accountant, zeker als die accountant niet de huisaccountant is, die assurance niet kan geven.

 

IEPT20190722, Rb Noord-Nederland, Alleverfonline

 

ECLI:NL:RBNNE:2019:3211