Keuzes gebaseerd op een didactische doelstelling zijn vergelijkbaar met keuzes die ingegeven zijn door een technische doelstelling

Print this page 01-08-2019
IEPT20190723, Hof Den Haag, GEU v Snappet
(Met dank aan Fulco Blokhuis, Boekx Advocaten)

Auteursrecht dient niet ter bescherming van didactische inzichten aangezien een keuze gebaseerd op een didactische doelstelling vergelijkbaar is met een keuze die ingegeven is door een technische doelstelling. Leerroutes GEU moeten worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermde werken, zij het met een beperkte beschermingsomvang: combinatie gevormd door 1 auteursrechtelijk beschermd element (invulling lesdoel door ankerverhaal en concrete opgaven) en drie onbeschermde elementen (thema’s en themawoorden, lessenstructuur en lesdoelen). Geen auteursrechtinbreuk door Snappet op lesmateriaal GEU, totaalindruk lesmateriaal GEU is anders dan die van Snappet: punten van overeenstemming hebben betrekking op niet beschermde elementen en de overeenstemming op het niveau van de concrete opgaven is te gering. Geen sprake van onrechtmatige daad: Snappet ontkent gebruik identieke opgaven GEU, Snappet wekt niet ten onrechte de indruk dat zij samenwerkt met GEU, totaalindrukken komen niet overeen en Snappet heeft met de verschillen voldoende afgeweken. Beroep GEU op sui generis databankrecht faalt: GEU onvoldoende geconcretiseerd welke investering is gedaan.

 

AUTEURSRECHTONRECHTMATIGE DAAD - DATABANKENKRECHT

 

Hoger beroep tegen IEPT20161109, Rb Den Haag, GEU v Snappet waarin de rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat Snappet geen inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van GEU op de educatieve uitgaven van GEU en voor recht heeft verklaard dat GEU op onrechtmatige wijze de beslagen heeft gelegd ten laste van Snappet en dat GEU gehouden is de schade daaruit voortvloeiende te vergoeden.

 

In hoger beroep vordert GEU dat het hof dit vonnis vernietigt onder andere omdat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat keuzes die enkel zijn gebaseerd op didactische inzichten geen eigen intellectuele schepping kunnen vormen of daaraan kunnen bijdragen.

 

Het beroep faalt. In haar grieven komt GEU op tegen het oordeel van de rechtbank dat er op de Leerroutes geen auteursrechtelijke bescherming rust omdat de keuzes van de makers ofwel zijn gebaseerd op didactische inzichten en praktische overwegingen ofwel triviaal en banaal zijn. Volgens GEU komt aan de combinatie van genoemde elementen (thema’s en themawoorden, lessenstructuur, de selectie van lesdoelen en de wijze waarop lesdoelen invulling wordt gegeven, zoals door gebruik van een ankerverhaal en concrete opgaven) die samen een Leerroute vormen, auteursrechtelijke bescherming toe. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat het auteursrecht niet dient ter bescherming van didactische inzichten en dat het auteurs van leermiddelen vrij moet staan dezelfde didactische strategieën te gebruiken, zodat een keuze gebaseerd op een didactische doelstelling vergelijkbaar is met een keuze die ingegeven is door een technische doelstelling.

 

Het hof beoordeelt in welke mate de door GEU benoemde elementen auteursrechtelijke bescherming toekomt en komt tot de conclusie dat dat keuzes bij 3 van de 4 elementen (puur) didactisch bepaald zijn en worden beperkt door leerlingen te bereiken kerndoelen en anderszins praktische overwegingen. Het vierde element, de nadere uitwerking in een concrete uitleg en opgaven en materialen die de leraren daarbij kunnen gebruiken, is wel ontstaan uit de creatieve keuzes van de makers en niet louter zijn ingegeven door didactische eisen. De beschermingsomvang is echter beperkt omdat het maar 1 beschermd element betreft, tegenover 3 onbeschermde elementen.

 

Bij een vergelijking van de lesmaterialen van GEU en Snappet komt het hof tot het oordeel dat de punten van overeenstemming betrekking hebben op niet beschermde elementen. De overeenstemming met betrekking tot de concrete opgaven is te gering en er bestaan duidelijke verschillen, waardoor de totaalindruk van de lesmaterialen van Snappet anders is dan die van GEU.

 

De IEPT-versie volgt.

 

(Kopie originele arrest)