Publicatie van het boek ‘De Holleeders’ niet onrechtmatig jegens eiser

Print this page 06-08-2019
IEPT20190724, Rb Gelderland, Just Publishers

Publicatie van boek ‘De Holleeders’ niet onrechtmatig: publicatievrijheid weegt zwaar doordat de passages uitlatingen van getuigen tijdens het Holledeer-proces betreffen, inhoud van gewraakte passages niet gepresenteerd als feiten, maar duidelijk en uitdrukkelijk in het boek vermeld dat het gaat om uitlatingen van [naam 1] en [naam 5] tijdens het Holleeder-proces en Just Publishers niet onzorgvuldig te werk gegaan. Vermelding van persoonsgegevens van eiser in boek ook niet onrechtmatig: eiseres is door het zoeken van media-aandacht en volledig herkenbaar naar buiten treden tot op zekere hoogte een publiek figuur

 

PUBLICATIE

 

Kort geding. Gedaagde is de schrijver van het boek ‘De Holleeders’. Het boek is in april 2019 uitgegeven door Just Publishers B.V. In het boek worden de roep- en achternaam van eiser en haar Amsterdamse woonadres uit de tijd dat zij een affectieve relatie had met Holleeder genoemd. Ook wordt haar huidige woonplaats München vermeld. De eisende partij stelt dat het een deel van de passages uit het boek, de titel van hoofdstuk 24 genaamd ‘Schijthoer’ en het weergeven van de volledige persoonsgegevens in het boek onrechtmatig is.

 

De voorzieningenrechter stelt voorop dat in de passages de uitlatingen van getuigen tijdens het Holleeder-proces worden beschreven. Zowel dat proces als die uitlatingen kunnen onderwerp zijn van algemeen maatschappelijk belang. Dit brengt mee dat de vrijheid van Just Publishers om de passages te publiceren zwaar weegt. Anders dat de eisende partij stelt, worden de passages niet gepresenteerd als feiten maar is duidelijk en uitdrukkelijk in het boek vermeld dat het gaat om uitlatingen van getuigen tijdens het Holleeder-proces. Daarnaast heeft Just Publishers de vrijheid om een selectie te maken van de citaten die zij wil weergeven in het boek en het feit dat zij de betwistingen aan de zijde van eiser niet heeft geciteerd in het boek, maakt niet dat de passages daarmee onrechtmatig zijn. Op Just Publishers ligt geen verplichting om een objectief onderzoek te doen naar de vraag of hetgeen dat tijdens het Holleeder-proces verklaard is, juist is.

 

Ook de vermelding van de volledige naam van eiser acht de voorzieningenrechter niet onrechtmatig. Vooropgesteld wordt dat eiser in het verleden in relatie met Holleeder zelf de media-aandacht heeft gezocht en dat zij daarbij volledig herkenbaarheid naar buiten is getreden.

 

IEPT20190724, Rb Gelderland, Just Publishers

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:3354