Wrakingsverzoek van Google toegewezen

Print this page 13-08-2019
IEPT20190726, Hof Den Haag, Google

Hof wijst verzoek Google tot wraking Raadsheer toe : vrees bestaat dat Raadsheer niet onpartijdig zal zijn in de procedure, Hof Arnhem-Leeuwarden eerder procedure gestart om pagina’s “Zwarte Lijst Rechters” van SIN-NL uit Google-resultaten te verwijderen en gewraakte Raadsheer staat op deze lijst.

 

PROCESRECHT

 

Wrakingsverzoek van Google in de procedure in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 19 juli 2018 (IEPT 20180719). De rechtbank had geoordeeld dat de zoekresultaten over de tuchtrechtelijke veroordeling van een arts verwijderd dienen te worden uit de zoekresultaten van Google. De arts staat met voor –en achternaam op de “Zwarte Lijst Artsen” van SIN-NL. SIN-NL beheert ook een website met een zwarte lijst van rechters.

 

Google is tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep gekomen. Google heeft de wraking van een van de raadsheren van het hof verzocht. De wrakingskamer komt tot het oordeel dat de vrees van Google, dat de Raadsheer in de betreffende procedure niet onpartijdig zal zijn, naar objectieve maatstaven bezien, gegrond is. Het wrakingsverzoek wordt toegewezen. De gewraakte raadsheer staat op de “Zwarte Lijst Rechters” van SIN-NL. Google heeft in haar verweerschrift benoemd dat de Raadsheer op de “Zwarte Lijst Rechters” voorkomt en maakt een concrete vergelijking met een vermelding op de “Zwarte Lijst Artsen”. Tevens heeft Google in augustus 2014 een brief van het Hof Arnhem-Leeuwarden ontvangen waarin werd verzocht om twee volledige websites die werden beheerd door SIN-NL blijvend uit de zoekresultaten te verwijderen, omdat op de betreffende pagina’s uitingen stonden die in strijd zouden zijn met de wet. De “Zwarte Lijst Rechters” staat op een van deze websites. Hoewel afkomstig van een ander hof, maakt de combinatie met het feit dat geïntimeerde in haar verweerschrift erop wijst dat ook de Raadsheer op die lijst staat, dat Google objectief gezien aanleiding heeft om te vrezen dat de vermelding van een rechter op de “Zwarte Lijst Rechters” van SIN-NL, deze rechter weldegelijk kan raken.

 

IEPT20190726, Hof Den Haag, Google

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:1994