Geen overname waardoor gebruik van handelsnaam ’t Zonnetje moet worden gestaakt

Print this page 06-08-2019
IEPT20190731, Rb Amsterdam, 't Zonnetje

Geen overeenstemming bereikt tussen partijen over overname eenmanszaak “t Zonnetje” door eiseres: wat daarvan verder zij, het komt erop neer dat zij het niet eens zijn geworden, dat er dus geen overeenkomst is en dat daarvan ook geen nakoming of ondertekening kan worden gevorderd. Vordering tot staken en gestaakt houden van gebruik van de handelsnaam ’t Zonnetje toegewezen: overname gaat niet door waardoor het gebruik van de handelsnaam verwarring kan wekken.

 

OVEREENKOMSTEN - HANDELSNAAMRECHT

 

Gedaagde drijft een eenmanszaak met de naam ’t Zonnetje. Op 6 mei 2019 is de vennootschap ’t Zonnetje opgericht waarvan [naam 1] indirect bestuurder is. De vennootschap is opgericht in het kader van de overname van de gelijknamige eenmanszaak van gedaagde. Partijen zijn onderhandelingen aangegaan, met de bedoeling de winkel ’t Zonnetje in het pand te behouden en het voor gedaagde mogelijk te maken daarin nog zo lang mogelijk te blijven werken. Naar aanleiding van de gesprekken is door de vorige advocaat van gedaagde een viertal conceptovereenkomsten opgesteld. Tot een getekende overeenkomst is het echter niet gekomen. Partijen zijn het niet eens geworden, waardoor er dus geen overeenkomst is en er ook geen nakoming of ondertekening kan worden gevorderd. De voorzieningenrechter stelt dat er bij gebreke aan overeenstemming geen grondslag is voor een verbod op het verkopen van de onderneming ’t Zonnetje aan een derde, evenmin als voor de indeplaatsstelling.

 

Nu de overname niet doorgaat, kan het gebruik van deze eerder bij gedaagde in gebruik zijnde handelsnaam verwarring wekken. De voorzieningenrechter wijst de vordering tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam ’t Zonnetje dan ook toe.

 

IEPT20190731, Rb Amsterdam, ’t Zonnetje

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:5684