Inbreuk op auteursrecht op deel productomschrijvingen eiser

Print this page 06-09-2019
IEPT20190731, Rb Midden-Nederland, Auteursrecht productomschrijvingen
(Met dank aan Willem Timmers, MenD)

Deel productomschrijvingen eiser auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes gemaakt ter aanprijzing van het product die verder gaan dan het louter opsommen van feitelijke informatie, voldoende aannemelijk gemaakt dat overgelegde overeenstemmende teksten van derden jonger zijn. Deel productomschrijvingen gedaagde inbreukmakend: voorzieningenrechter hanteert - anders dan partijen -  niet de totaalindrukkentoets wegens discussie over toepasbaarheid anders dan bij gebruiksvoorwerpen, deel productomschrijvingen bijna helemaal gelijk.

 

AUTEURSRECHT 

 

Eiser verkoopt spirituele sieraden en andere spirituele producten via haar website. Gedaagde verkoopt soortgelijke producten op haar website. Op de websites is per product een foto en een productomschrijving (tekst) te zien. Eiser stelt dat gedaagde haar productomschrijvingen heeft overgenomen en daarmee inbreuk maakt op haar auteursrecht.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat een deel van de productomschrijvingen auteursrechtelijke bescherming geniet. Dit omdat creatieve keuzes zijn gemaakt ter aanprijzing van het product die verder gaan dan het louter opsommen van feitelijke informatie Bovendien is voldoende aannemelijk gemaakt dat overgelegde overeenstemmende teksten van derden jonger zijn.

 

Vervolgens wordt geoordeeld dat een deel van de productomschrijvingen van gedaagde inbreuk maken op dit auteursrecht. De voorzieningenrechter hanteert - anders dan partijen -  niet de totaalindrukkentoets. De Hoge Raad heeft dit criterium tot nu toe alleen toegepast bij (bepaalde) gebruiksvoorwerpen en zich nog niet uitgelaten over de vraag of dit criterium ook bij andere werken kan/moet worden toegepast, zo overweegt de voorzieningenrechter. Er bestaat discussie over wat het antwoord op deze vraag zou moeten zijn. De voorzieningenrechter vindt het in dit geval het meest passend dit criterium niet te hanteren. Nu een deel van de productomschrijvingen van gedaagde bijna helemaal gelijk is aan die van eiser wordt geoordeeld dat sprake is van inbreuk.

 

IEPT20190731, Rb Midden-Nederland, Auteursrecht productomschrijvingen

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:3649