Bekrachtigd dat octrooi voor behandeling erectiestoornissen niet inventief is

Print this page 05-12-2019
IEPT20190827, Hof Den Haag, Icos v Teva

EP 181 voor behandeling erectiestoornissen niet inventief ten opzichte van Daugan-publicatie. Verschilmaatregel EP 181 met Daugan: de geopenbaarde eenheidsdosering van 1-5 mg met een maximale dosis van 5 mg tadalafil per dag. Objectief technisch probleem: het vaststellen van een geschikte / optimale dosering van tadalafil voor de behandeling van erectiele disfunctie: vakman zal altijd streven naar dosis die zo werkzaam mogelijk is maar zo min mogelijk bijwerkingen oplevert, waardoor dit streven in objectief technische probleem moet worden meegelezen. Vakman zou op grond van Daugan gemotiveerd zijn om onderzoek te doen naar geschikte dosering voor tadalafil, waarmee hij veelbelovend Viagra-alternatief zou kunnen ontwikkelen: Daugan openbaart dat tadalafil zeer krachtige en selectieve PDE5-remmer is die geschikt is voor geneesmiddel voor behandeling erectiele disfunctie bij een mens. Vakman zou een zodanige verwachting van succes hebben om een geschikte formulering voor tadalafil te vinden dat hij de onderzoeken in gang zou zetten. Conclusie 10 (en overige conclusies, waarvan inventiviteit niet is verdedigd) niet inventief, nu is voldaan aan several steps benadering EOB: enkele onvoorspelbaarheid van het te verkrijgen resultaat maakt resultaat dat wordt verkregen door middel van een standaard onderzoek waarbij geen enkele inventieve stap wordt gezet niet inventief.

 

OCTROOIRECHT

 

Hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 14 maart 2018 (IEPT20180314), waarin de rechtbank oordeelde dat het octrooi van Icos voor de behandeling van erectiestoornissen niet inventief is. Zie ook het provisioneel vonnis van 5 december 2017 (IEPT20171205), waarin het gevorderde provisionele inbreukverbod werd afgewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis van 14 maart.

 

Icos heeft de inventiviteit van ep 181 primair verdedigd aan de hand van conclusie 10. Het hof oordeelt dat conclusie 10 van het octrooi niet inventief is. Aangezien de geldigheid van de overige conclusies niet is verdedigd worden ook die voor ongeldig gehouden. De Daugan publicatie wordt als meest nabije stand van de techniek aangemerkt. De verschilmaatregel van EP 181 met Daugan is de geopenbaarde eenheidsdosering van 1-5 mg met een maximale dosis van 5 mg tadalafil per dag. De vakman zou op grond van Daugan gemotiveerd zijn om onderzoek te doen naar de geschikte dosering voor tadalafil, waarmee hij een veelbelovend Viagra-alternatief zou kunnen ontwikkelen. Hij zou ook een zodanige verwachting van succes hebben om een geschikte formulering voor tadalafil te vinden dat hij de onderzoeken in gang zou zetten.

 

Het hof oordeelt dat in casu is voldaan aan de several steps benadering van het EOB. Het hof legt de several steps benadering als volgt uit (in r.o. 4.15): “Volgens vaste rechtspraak van het EOB en dit Hof kan geen inventiviteit worden aangenomen in een geval waarin voor het oplossen van het objectieve technische probleem verschillende opeenvolgende stappen nodig zijn, indien en voor zover het nemen van iedere stap op zichzelf voor de gemiddelde vakman voor de hand lag, gelet op wat hij in de voorgaande stap had bereikt en wat hem verder te doen stond om uiteindelijk tot de oplossing te komen. Dat betekent dat de eerste stap op grond van de stand van techniek op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman voor de hand moest liggen en deze een redelijke succesverwachting moest hebben dat het hem (uiteindelijk) tot de oplossing van zijn probleem zou leiden.” Het hof oordeelt daarom dat octrooi EP 181 niet inventief is. Het feit dat het onmogelijk is om het doseringsonderzoek met zekerheid te voorspellen zorgt niet voor inventiviteit. De enkele onvoorspelbaarheid van het te verkrijgen resultaat maakt het resultaat dat wordt verkregen door een standaard onderzoek waarbij geen enkele inventieve stap wordt gezet niet inventief.

 

IEPT20190827, Hof Den Haag, Icos v Teva

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:3155