Onvoldoende onderbouwd dat producent van prototype voor luxe tent de auteursrechthebbende is

Print this page 24-09-2019
IEPT20190902, Rb Midden-Nederland, Biek v FarmCamps
(Met dank aan Marjolein Driessen, Legaltree)

Onvoldoende onderbouwd dat producent van prototype luxe tent de auteursrechthebbende is van de vormgeving van de buitenzijde van die tent: niet gebleken dat zij tijdens het creatieve ontwerpproces leidend en beslissend is geweest. Voor zover het interieur van het prototype auteursrechtelijk is beschermd, maakt FarmCamps hierop geen inbreuk met de uiteindelijk door haar in productie genomen tenten: interieur wekt andere totaalindruk. Geen wanprestatie of onrechtmatig handelen door de samenwerking na de oplevering en betaling van het prototype te beëindigen: geen overeenstemming bereikt over serieproductie, nu FarmCamps meermaals heeft aangegeven dat nog niet aan haar eisen qua planning en budget werd voldaan, heeft de producent er niet gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat de vervolgopdracht tot serieproductie zou volgen.

 

AUTEURSRECHT - ONRECHTMATIGE DAAD

 

Eiser Biek was enig aandeelhouder van het inmiddels failliete Akoesteikfabriek. Biek legt aan haar vorderingen - kort gezegd - ten grondslag dat Akoestiekfabriek in opdracht van FarmCamps een prototype heeft ontwikkeld en geleverd van een luxe mobiele tent. Zij zijn volgens Biek overeengekomen dat FarmCamps (ten minste) 40 van deze tenten van Akoestiekfabriek zou afnemen. FarmCamps heeft de samenwerking echter eenzijdig beëindigd, om het ontwerp en prototype van Akoestiekfabriek door een derde laten namaken en produceren en de tenten vervolgens in gebruik genomen, zo stelt Biek. Door zo te handelen pleegt FarmCamps volgens Biek wanprestatie en maakt zij inbreuk op de aan Biek toekomende auteursrechten op de door Akoestiekfabriek ontworpen tent en het prototype.

 

De rechtbank wijst alle vorderingen af. Biek heeft naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd dat Akoestiekfabriek tijdens het creatieve ontwerpproces leidend en beslissend is geweest. De auteursrechtelijk beschermde trekken van de tent zijn juist tot stand gekomen op aanwijzing van/conform de wens van FarmCamps. Voor zover het interieur van het prototype auteursrechtelijk is beschermd, maakt FarmCamps hierop volgens de rechtbank geen inbreuk met de uiteindelijk door haar in productie genomen tenten nu sprake is van een andere totaalindruk. Gewezen wordt op verschillen qua kastjes, aanrechtblad, wandafwerking, trap en vloer (wanneer is iets nog een tent?).

 

Ook van wanprestatie of onrechtmatig handelen door de samenwerking na de oplevering en betaling van het prototype te beëindigen is volgens de rechtbank geen sprake nu geen overeenstemming is bereikt over het in productie nemen van het prototype. Nu FarmCamps meermaals heeft aangegeven dat nog niet aan haar eisen qua planning en budget werd voldaan, heeft de producent er bovendien niet gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat de vervolgopdracht tot serieproductie zou volgen.

 

IEPT20190902, Rb Midden-Nederland, Biek v FarmCamps

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:4134