Geen € 244.559,15 maar € 1.500 schadevergoeding voor inbreuk op foto’s

Print this page 25-09-2019
IEPT20190903, Hof Arnhem-Leeuwarden, Dutch-Creators v vof Drent

Met brief van 27 november 2013 is stilzwijgende licentie (mocht die hebben bestaan) om foto’s appellante te gebruiken ingetrokken. Betrokken foto’s auteursrechtelijk beschermd, appellante is maker: niet ontleend aan ander werk en niet zo triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te wijzen. Inbreuk toerekenbaar: na intrekken toestemming foto’s niet verwijderd, verwijdering lag binnen macht geïntimeerden, die vanaf 27 november 2013 bewust waren van de inbreuk. Gevorderde schadevergoeding van € 244.559,15 op grond van tarieven Stichting Foto Anoniem afgewezen: niet gebleken dat appellante ten tijde van maken foto’s beoogde deze commercieel aan te bieden en zich als professioneel fotograaf profileerde. Schadevergoeding schattenderwijs begroot op € 1.500: rekening houdend met aantal en soort foto’s, samenwerking die partijen voor ogen stond, gebrek aan commercieel belang bij foto’s en tijd dat foto’s online hebben gestaan.

 

AUTEURSRECHT

 

Appellante ontwerpt websites en maakt foto’s. in 2013 is zij met [geïntimeerde2] in contact gekomen over een samenwerking, respectievelijk over een mogelijke overname door appellante van (een deel) van de styling- en interieuractiviteiten van [geïntimeerde2]. In die periode heeft appellante foto’s gemaakt voor de facebookpagina van geïntimeerden. Nadat partijen het niet eens konden worden over de samenwerking is de (beoogde) samenwerking geëindigd. Per e-mail van 27 november 2013 heeft appellante geïntimeerden verzocht om de door haar gemaakte foto’s op de facebookpagina te verwijderen. In juli 2015 heeft een stagiair van geïntimeerden de foto’s van de facebookpagina op de website van geïntimeerden gezet. Appellante vordert een schadevergoeding van  € 244.559,15. In eerste aanleg werd geoordeeld dat geïntimeerden van een stilzwijgende licentie mochten uitgaan. De vorderingen werden daarom afgewezen. Het vonnis wordt vernietigd.

 

Het hof oordeelt dat in het midden kan blijven of geïntimeerden op grond van een stilzwijgende licentie van de foto’s gebruik mochten maken. Ook als dat het geval is geldt namelijk dat de toestemming per brief van 27 november 2013 is ingetrokken. De foto’s zijn volgens het hof auteursrechtelijk beschermd en appellante is maker. De foto’s zijn namelijk niet ontleend aan een ander werk en niet zo triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te wijzen. De inbreuk kan aan gedaagden worden toegerekend.

 

De gevorderde schadevergoeding van € 244.559,15, waarbij appellante aansluiting bij de tarieven van de Stichting Foto Anoniem heeft gezocht, wordt echter afgewezen. Het is namelijk niet gebleken dat appellante ten tijde van maken foto’s beoogde deze commercieel aan te bieden en zich als professioneel fotograaf profileerde. Hierdoor bieden de tarieven van de stichting Foto Anoniem onvoldoende aanknopingspunten om tot een redelijke schadeberekening te komen. Het hof wijst wel een bedrag van € 1.500 toe. De proceskosten worden gecompenseerd.

 

IEPT20190903, Hof Arnhem-Leeuwarden, Dutch-Creators v vof Drent

 

ECLI:NL:GHARL:2019:7104