Vernietiging octrooi voor “Administration of agents for the treatment of inflammation” bekrachtigd

Print this page 26-02-2020
IEPT20190910, Hof Den Haag, Biogen v Swiss Pharma

Conclusie 1 niet-inventief: Vakman zou gelet op beschrijving begrijpen dat uitvinding van EP 127 betrekking had op langdurig voorkomen van door MS veroorzaakte nieuwe ontstekingen en herontstekingen, door het chronisch toedienen van natalizumab. Geen nieuw technisch effect dat duur van de ontstekingen bij chronische ontstekingen afneemt: uit afname van ‘new enhancing’ laesies vloeit automatisch afname ‘persistent enhancing’ laesies voort, effect op ‘persistent enhancing lesions’ niet nieuw en verrassend. Conclusie 2 niet inventief: rechtbank heeft terecht overwogen dat eventuele twijfels op grond van Tubridy over gedurende langere tijd toedienen van natalizumab worden weggenomen door Conference Abstract. Hulpverzoeken 1 en 2 niet toelaatbaar wegens toegevoegde materie: gemiddelde vakman zou uit de door Biogen genoemde passages niet begrijpen dat door toediening van natalizumab regressie van MS (hulpverzoek 1) of vermindering van schade aan weefsel als gevolg van door MS veroorzaakte pathologische ontsteking (hulpverzoek 2) zou optreden. Hulpverzoek 3 niet nieuw c.q. inventief: verminderen van aantal ‘persistent Gd-enhancing lesions’ door toediening van natalizumab vloeit rechtstreeks voort uit de vermindering van het aantal ‘new enhancing lesions’,  vermindering van het aantal ‘new enhancing lesions’ door toediening van 3 of 6 mg/kg natalizumab iedere 4 weken was reeds geopenbaard in de Conference Abstract. Hulpverzoek 4 bevat toegevoegde materie.

 

OCTROOIRECHT

 

Hoger beroep tegen het vonnis van 12 juli 2017 (IEPT20170712), waarin werd geoordeeld dat octrooi EP 127 voor “Administration of agents for the treatment of inflammation” niet nieuw en inventief is. Het vonnis wordt bekrachtigd.

 

Het hof oordeelt dat de vakman gelet op de beschrijving zou begrijpen dat de uitvinding van EP 127 betrekking had op het langdurig voorkomen van door MS veroorzaakte nieuwe ontstekingen en herontstekingen, door het chronisch toedienen van natalizumab. Het hof volgt Biogen niet in haar stelling dat ook sprake is van een nieuw technisch effect, te weten dat de duur van de ontstekingen bij chronische ontstekingen afneemt. Uit de afname van ‘new enhancing’ laesies vloeit namelijk automatisch de afname van ‘persistent enhancing’ laesies voort en dit effect is niet nieuw en verrassend.

 

Vervolgens oordeelt het hof dat conclusie 2 niet inventief is, aangezien de rechtbank terecht heeft overwogen dat eventuele twijfels op grond van Tubridy over het gedurende langere tijd toedienen van natalizumab worden weggenomen door Conference Abstract. Ten slotte worden de vier hulpverzoeken van Biogen niet toelaatbaar geacht wegens toelaatbare materie en gebrek aan nieuwheid en inventiviteit.

 

IEPT20190910, Hof Den Haag, Biogen v Swiss Pharma

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:3690