ACM mocht handhavingsverzoek van KPN en CAIW inzake afwijkend distributiemodel voor Ziggo voor uitzenden Eredivisie afwijzen

Print this page 23-09-2019
IEPT20190912, Rb Rotterdam, KPN v ACM

ACM heeft in redelijkheid kunnen besluiten het handhavingsverzoek - inzake hanteren nieuw distributiemodel door licentiehouder Eredivisie EMM voor alle distributeurs behalve VodafoneZiggo - op grond van haar prioriteringsbeleid af te wijzen: daadkrachtig gemotiveerd dat niet evident is dat EMM een economische machtpositie heeft en dat ACM hiernaar uitgebreider economisch onderzoek zou moeten doen, voldoende gemotiveerd dat en waarom op basis van het verkennende onderzoek niet evident is dat er sprake zou kunnen zijn van verboden prijsdiscriminatie en waarom zij afziet van een uitgebreid onderzoek, voldoende gemotiveerd waarom onderzoek naar excessieve prijzen niet doelmatig en doeltreffend is,  voldoende gemotiveerd waarom zij geen aanleiding heeft gezien nader onderzoek te doen naar een overtreding van kartelverbod ex artikel 6 van de Mw/artikel 101 van het VWEU, doelmatigheidsafweging voldoende inzichtelijk en uitkomst daarvan niet kennelijk onredelijk, voldoende gemotiveerd waarom gevolgen voor de consumentenwelvaart ingrijpen op dit moment niet rechtvaardigt, geen aan ACM toe te rekenen concrete en ondubbelzinnige toezegging gedaan te gaan handhaven waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend.

 

MEDEDINGING

 

EMM is onderdeel van Fox Netwerk Group en heeft een exclusieve licentie voor de uitzendrechten van de live voetbalwedstrijden van de Eredivisie, welke zij niet zelf rechtstreeks aan consumenten aanbiedt, maar via distributeurs zoals KPN, VodafoneZiggo en CAIW. In 2013 heeft EMM met een aantal distributeurs distributieovereenkomsten gesloten. Het daarbij afgesproken distributiemodel was een zogenoemd “revenue share model” waarin de distributeur een bepaald percentage afdraagt voor iedere klant die Fox Sports afneemt. In 2016, het moment dat het merendeel van de distributieovereenkomsten met distributeurs is verstreken, heeft EMM in de nieuwe distributieovereenkomsten een ander distributiemodel doorgevoerd. Op basis van dit model betaalt een distributeur een vast bedrag per televisieklant, ongeacht of deze klant FSE afneemt. EMM hanteert het nieuwe distributiemodel voor alle distributeurs behalve voor VodafoneZiggo, waarmee de distributieovereenkomst pas op 31 juli 2020 afloopt. KNP en CAIW willen dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) handhavend optreedt. ACM heeft een inventariserend onderzoek uitgevoerd en daarna besloten om op grond van haar prioriteringsbeleid de klachten af te wijzen.

 

Volgens de rechtbank heeft ACM hiertoe in redelijkheid kunnen besluiten op grond van haar prioriteringsbeleid. Vaar het oordeel van de rechtbank heeft ACM daadkrachtig gemotiveerd dat niet evident is dat EMM een economische machtpositie heeft en dat ACM hiernaar uitgebreider economisch onderzoek zou moeten doen. Bovendien is voldoende gemotiveerd dat en waarom op basis van het verkennende onderzoek niet evident is dat er sprake zou kunnen zijn van verboden. Ook heeft ACM voldoende gemotiveerd waarom zij geen aanleiding heeft gezien nader onderzoek te doen naar een overtreding van artikel 6 van de Mw/artikel 101 van het VWEU en zijn volgens de rechtbank geen aan ACM toe te rekenen concrete en ondubbelzinnige toezeggingen gedaan te gaan handhaven waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend.

 

IEPT20190912, Rb Rotterdam, KPN v ACM

(ECLI:NL:RBROT:2019:7189)

 

IEPT20190912, Rb Rotterdam, CAIW v ACM

(ECLI:NL:RBROT:2019:7190)