Geen inbreuk aangenomen in zaak omtrent hoveniers met dezelfde voor- en achternaam

Print this page 01-10-2019
IEPT20190925, Rb Den Haag, Hoveniers met dezelfde naam
(Met dank aan Marjolein Driessen, Legaltree)

AVV Hoveniers maakt geen inbreuk op handelsnaam [voor- en achternaam] Hoveniersbedrijf: AVV Hoveniers maakt geen gebruik van [zelfde voor- en achternaam] als handelsnaam maar slechts als eigen naam, voor zover publiek AVV al zou zien als afkorting van [voor- en achternaam] wordt dit gecompenseerd door sterke visuele en auditieve verschillen tussen AVV en [voor- en achternaam], geen sprake van nawerking oudere handelsnaam waar [voor- en achternaam] i.p.v. initialen AVV werd gebruikt, gebruik [voor- en achternaam] als aanduiding van zichzelf is gedaagde toegestaan. Ook geen sprake van onrechtmatig handelen op grond van stelling dat gelet op gegeven dat partijen zelfde naam en initialen hebben en binnen dezelfde branche en regio actief zijn mocht worden verwacht dat hij een naam koos die verwarring zoveel mogelijk zou tegengaan.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Eiser en gedaagde hebben dezelfde naam en zijn beide hovenier in deels overlappend werkgebied. Eiser is actief onder de naam [voor- en achternaam] Hoveniersbedrijf. Gedaagde gebruikte eerst de naam [zelfde voor- en achternaam] Hoveniers, maar heeft na aanschrijven van eiser zijn handelsnaam veranderd in AVV (zijn initialen) Hoveniers. Eiser stelt dat gedaagde met het voeren van beide handelsnamen inbreuk maakt op haar oudere handelsnaam en dat eveneens sprake is van onrechtmatig handelen op grond van stelling dat gelet op gegeven dat partijen zelfde naam en initialen hebben en binnen dezelfde branche en regio actief zijn mocht worden verwacht dat hij een naam koos die verwarring zoveel mogelijk zou tegengaan. De rechtbank wijst de vorderingen af.

 

Gedaagde gebruikt [voor- en achternaam]  volgens de rechtbank alleen nog maar ter aanduiding van zichzelf, en gebruikt als handelsnaam slechts AVV Hoveniers. De vraag is dus of die handelsnaam inbreuk maakt op de handelsnaam [voor- en achternaam] Hoveniersbedrijf. Volgens de rechtbank is hiervan geen sprake. Voor zover het publiek AVV al zou zien als afkorting van [voor- en achternaam] wordt dit gecompenseerd door sterke visuele en auditieve verschillen tussen AVV en [voor- en achternaam] , zo oordeelt de rechtbank. Onvoldoende is onderbouwd dat sprake zou zijn van nawerking van de  oudere handelsnaam waar [voor- en achternaam]  i.p.v. AVV werd gebruikt. Het gebruik van [persoonsnaam] op kaartjes en website als aanduiding van zichzelf is gedaagde toegestaan. Gelet op de verschillen tussen beide namen oordeelt de rechtbank dat geen sprake is van onrechtmatig handelen.

 

IEPT20190925, Rb Den Haag, Hoveniers met dezelfde naam

 

(kopie originele vonnis)