Inbreukverbod toegewezen ondanks onthoudingsverklaring na niet besteden inbreuk op Uniemerk- en Gemeenschapsmodelrechten voor dierenarmbandjes

Print this page 14-10-2019
IEPT20190925, Rb Den Haag, Twisty Petz

Inbreukverbod toegewezen ondanks onthoudingsverklaring na niet besteden inbreuk op Uniemerk- en Gemeenschapsmodelrechten voor dierenarmbandjes: onthoudingsverklaring bevat geen boetebeding ten aanzien van inbreuk. Opgave toegewezen: met de erkenning van de incompleetheid van de gedane opgave is het belang hierbij gegeven.

 

HANDHAVING

 

Eiser Spin Master is een wereldwijd opererende speelgoedproducent. Een van haar producten is de Twisty Petz, een armband die kan veranderen in een speelgoeddier. Gedaagde erkent zonder toestemming van Spin Master identieke exemplaren van de Twisty Petz producten te hebben ingekocht en verkocht. Zij verzet zich tegen toewijzing van de vorderingen, omdat Spin Master daarbij geen belang meer zou hebben nu zij een onthoudingsverklaring heeft getekend en opgave heeft gedaan. Het geschil is derhalve beperkt tot de vraag of en in hoeverre de vorderingen moeten worden toegewezen.

 

De rechtbank wijst het inbreukverbod op de Uniemerk- en Gemeenschapsmodelrechten van Spin Master ondanks de onthoudingsverklaring toe. De onthoudingsverklaring bevat namelijk alleen een boete verbonden aan het doen van een onjuiste opgave. Het belang bij toewijzing van het door Spin Master gevorderde verbod is daarom gelegen in de op overtreding daarvan gestelde dwangsom, als stok achter de deur. Ook de gevorderde opgave wordt toegewezen. Met de erkenning van de incompleetheid van de gedane opgave is het belang hierbij gegeven, zo oordeelt de rechtbank. Ook de vordering tot winstafdracht wordt toegewezen. Overige vorderingen worden afgewezen. Nu partijen over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld, worden de proceskosten gecompenseerd.

 

IEPT20190925, Rb Den Haag, Twisty Petz

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:10398