Standaard aangevinkt selectievakje geen rechtsgeldige toestemming voor gebruik cookies

01-10-2019 Print this page
IEPT20191001, HvJEU, Planet49

Geen sprake van rechtsgeldige toestemming voor gebruik cookies bij standaard aangevinkt selectievakje dat gebruiker moet uitvinken ingeval hij weigert zijn toestemming te geven. Aanbieder van diensten moet de gebruiker van een website onder meer informeren over de vraag hoelang de cookies actief blijven en of derden al dan niet toegang tot de cookies kunnen hebben.

 

PRIVACY

 

Curia persbericht: “[…] In zijn arrest van vandaag oordeelt het Hof dat de toestemming van de gebruiker van een website voor het plaatsen en raadplegen van cookies op zijn apparatuur, niet rechtsgeldig is verleend wanneer hiertoe gebruik is gemaakt van een standaard aangevinkt selectievakje dat deze gebruiker moet uitvinken indien hij weigert zijn toestemming te verlenen.

 

Het is hierbij niet van belang of de informatie die is opgeslagen op de apparatuur van de gebruiker of daaruit is opgevraagd, al dan niet bestaat in persoonsgegevens. Het Unierecht beoogt de gebruiker namelijk te beschermen tegen iedere inmenging in zijn privéleven en met name tegen het risico dat verborgen identificatoren en andere soortgelijke software zonder zijn medeweten zijn apparatuur binnenkomen.

 

Het Hof benadrukt dat de toestemming in die zin „specifiek” moet zijn dat de gebruiker niet door het enkele feit dat hij op de knop voor deelname aan de reclameloterij heeft gedrukt, al geacht kan worden rechtsgeldig toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies.

 

Bovendien moet volgens het Hof de aanbieder van diensten de gebruiker onder meer informeren over de vraag hoelang de cookies actief blijven en of derden al dan niet toegang tot de cookies kunnen hebben.”

 

IEPT20191001, HvJEU, Planet49

 

Lees het volledige persbericht hier.

 

C673/17 - ECLI:EU:C:2019:801